Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Sut i gysylltu

Ein horiau agor yw dydd Llun i ddydd Iau 8:30am i 5pm, a dydd Gwener 8:30am i 4:30pm, oni nodir yn wahanol. Byddwch yn ymwybodol y gall galwadau i'n canolfan gyswllt gael eu cofnodi at ddibenion hyfforddi.

Manylion cyswllt gwasanaethau'r cyngor

 • Gwefan: Treth y Cyngor
 • Ffôn:
  • 01639 686188 (symud cyfeiriad, gostyngiadau, eithriadau)
  • 01639 686986 (nodiadau atgoffa, hysbysiadau terfynol, gwysion)
  • 01639 686989 (beilïaid, atafaelu enillion/budd-daliadau)
 • Cyfeiriad e-bost council.tax@npt.gov.uk

Ymholiadau Cyffredinol

Cysylltiadau Mewn Argyfwng neu y Tu Allan i Oriau Gwaith

Os ydych chi'n credu bod rhywun mewn perygl uniongyrchol, ffoniwch 999.

 • Ffôn: 01639 686868
 • Cyfeiriad e-bost: contactus@npt.gov.uk peidiwch ag anfon unrhyw ddogfennau neu negeseuon cyfreithiol i'r cyfeiriad e-bost hwn)

Gwasanaethau Cymdeithasol

Tu Allan i Oriau Gwaith: 01639 895455

Cyfeiriad post

CBS Castell-nedd Port Talbot
Y Ganolfan Ddinesig,
Port Talbot
SA13 1PJ

Rhif Cofrestru TAW: 666 4783 87