Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Treth y Cyngor

Talu Treth y Cyngor

Mae sawl ffordd o dalu Treth y Cyngor

Faint yw Treth y Cyngor?

Canfod faint o Dreth y Cyngor y dylech ei dalu

Lleihau eich bil Treth y Cyngor

Canfod a ydych yn gymwys i dalu llai neu os yw eich eiddo wedi'i eithrio

Adolygu Person Sengl

Ar hyn o bryd rydym yn adolygu amgylchiadau bobl sy'n hawlio'r gostyngiad i bobl sengl

Cael trafferth talu?

Os ydych yn cael trafferth talu eich bil Treth y Cyngor, rhowch wybod i ni

Cefnogaeth Treth y Cyngor

Os ydych ar incwm isel, mae'n bosib eich bod yn gymwys i dderbyn Cymhorthdal Treth y Cyngor

Bandiau Treth y Cyngor

Bandiau prisio a sut cânt eu gosod. Gwiriwch y band eiddo.

Newid Cyfeiriad

Rhoi gwybod am newid cyfeiriad ar-lein

Newid Tenantiaeth

Gall landlordiaid ac asiantiaid roi gwybod am newid i denantiaeth ar-lein