Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Treth y Cyngor

Faint yw Treth y Cyngor?

Canfod faint o Dreth y Cyngor y dylech ei dalu

Talu Treth y Cyngor

Mae sawl ffordd o dalu Treth y Cyngor

Lleihau eich bil Treth y Cyngor

Canfod a ydych yn gymwys i dalu llai neu os yw eich eiddo wedi'i eithrio

Bandiau Treth y Cyngor

Bandiau prisio a sut cânt eu gosod. Gwiriwch y band eiddo.

Newid Cyfeiriad

Rhoi gwybod am newid cyfeiriad ar-lein

Cefnogaeth Treth y Cyngor

Os ydych ar incwm isel, mae'n bosib eich bod yn gymwys i dderbyn Cymhorthdal Treth y Cyngor

Cael trafferth talu?

Os ydych yn cael trafferth talu eich bil Treth y Cyngor, rhowch wybod i ni

Help gyda chostau byw

gwybodaeth a chefnogaeth i helpu gyda chostau byw

Newid Tenantiaeth

Gall landlordiaid ac asiantiaid roi gwybod am newid i denantiaeth ar-lein