Datganiad I'r Wasg

Diweddariad ynghylch Ysgol Gynradd Godre’r Graig 12.07.19

12 Gorffennaf 2019

Roedd y Cyngor yn gweithredu ddoe mewn ymateb i wybodaeth gychwynnol a dderbyniwyd gan ein hymgynghorwyr geodechnegol arbenigol. Ein prif ffocws yw’r perygl sy’n uniongyrchol gysylltiedig â’r domen wastraff o chwarel a leolir uwchlaw iard chwarae’r ysgol.

Ardal astudio

Caewyd yr ysgol fel mesur gwarchodol tra bo rhagor o ymchwiliadau manwl yn digwydd. Bydd y rhain yn mireinio’r peryglon sy’n gysylltiedig â’r ysgol ei hun, ac yn sefydlu a oes unrhyw berygl o effeithio ar yr ardal ehangach sy’n amgylchynu’r ysgol.

Bydd ein tudalen we benodol www.npt.gov.uk/godrergraig yn cael ei diweddaru’n brydlon â’r wybodaeth ddiweddaraf pan fydd ar gael.

Rhannwch hyn ar:

* Datganiad Preifatrwydd – Newyddion CNPT