Datganiad I'r Wasg

Gŵyl Fwyd a Diod Castell-nedd ar fin digwydd

02 Hydref 2019

Mae trefnwyr Gŵyl Fwyd a Diod Castell-nedd 2019 wrthi’n rhoi’r darnau olaf yn eu lle ar gyfer digwyddiad blasus eleni.

Gŵyl Fwyd a Diod Castell-nedd ar fin digwydd

Mae’r ŵyl flynyddol, sy’n digwydd rhwng dydd Gwener 4 Hydref tan ddydd Sul 6 Hydref 2019, yn un o gyfres o ddigwyddiadau poblogaidd sy’n cael eu cynnal yng nghanol tref fywiog Castell-nedd, a’r cyfan yn helpu i ddenu pobl i mewn i’r ardal.

Ymhlith digwyddiadau eraill mae Gŵyl Gomedi Castell-nedd (a gynhelir yn flynyddol ym mis Mehefin), Gŵyl Gerddoriaeth Castell-nedd (a gynhaliwyd yn llwyddiannus ynghynt eleni pan gofnodwyd fod 96,961 o bobl wedi dod i’r dref), Ffair Castell-nedd, un o’r hynaf o’i bath yn y byd (ail wythnos ym mis Medi), Gŵyl Gwrw a Seidr Castell-nedd (a gynhaliwyd eleni ar 19 a 20 Gorffennaf) a Gŵyl Cynnau Goleuadau Nadolig Castell-nedd (29 Tachwedd) a fydd yn cynnwys Ffair Nadolig eleni.

Ganwyd Gŵyl Fwyd a Diod Castell-nedd yn 2009, ac ers hynny mae wedi hen ennill ei phlwyf fel un o brif ddigwyddiadau calendr prysur canol tref Castell-nedd. Dros y blynyddoedd, mae’r ŵyl wedi rhoi sylw i amrywiaeth o gynnyrch o safon uchel sydd ar gael yn lleol, ac mae’n canolbwyntio ar yr ystod o gynnyrch sydd ar gael gan gyflenwyr arobryn ym Marchnad Fictoraidd y dref, ynghyd â’r ardaloedd cyfagos.

Yn ogystal â rhoi llwyfan i’r stondinwyr sy’n arddangos eu cynnyrch, mae’r ŵyl hefyd yn gyfle rhagorol i’r siopau, bwytai a chaffis a geir yng nghanol y dref i arddangos eu cynnyrch i gynulleidfa ehangach.
Eleni, bydd Gŵyl Fwyd a Diod Castell-nedd, a gynhelir dros dridiau, yn croesawu tua 70 o arddangoswyr. Mae’r ŵyl hefyd yn cynnwys Parthau Bwyd Stryd yn Sgwâr Angel a Sgwâr Castell-nedd. Cynhelir adloniant mewn tafarndai, caffis a bwytai, ynghyd ag adloniant stryd a llawer mwy.

Bydd Greek Souvlaki yn ymuno â’r ŵyl eleni am y tro cyntaf, gyda’u souvlaki traddodiadol – dyma oedd bwyd Duwiau Olympws, yn ôl y sôn. Y cyfan wedi cael ei ruddo (chargrilled)! Bydd dewisiadau cig, llysieuol, figan, di-glwten a di-laeth.

Yn ogystal bydd Dachael's Bar yn torri syched pobl eleni, wrth i’r bar gŵyl fwyd ddelfrydol weini lager oer, seidr a chwrw yn syth o’r gasgen, ynghyd â choctêls anhygoel a Prosecco. Bydd gan y bar ddetholiad llawn o Gin amrywiol, gan gynnwys eu gin pefr rhyfeddol, a fydd yn ffrwydro eich tafod.

A bydd un o ffefrynnau’r ŵyl yn dychwelyd – Good & proper Brownies ️, cwmni teuluol bach sy’n paratoi brownis blasus mewn amrywiaeth o flasau. Ffynnonellir pob cynhwysyn yn lleol, o fewn milltir i gegin y cwmni yng Ngorllewin Cymru.

Bydd Faithfull's Quality Baking yn dychwelyd eleni gyda’u pwdinau Nadolig traddodiadol, ar gael mewn tri blas. Beth am ddewis y pwdin Dolig oren llawn alcohol sy’n defnyddio gwirod oren 33 Da Mhile, a wnaed yng Nghymru, neu efallai bwdin Dolig ceirios a kirsch – yn sicr o gael pawb ar eu traed o gwmpas y bwrdd Nadolig.

Meddai’r Cynghorydd Annette Wingrave, Aelod Cabinet Cyngor Castell-nedd Port Talbot dros Adfywio a Datblygu Cynaliadwy: “Mae’r ŵyl hon yn un o blith nifer o ddigwyddiadau sy’n ychwanegu bywiogrwydd yn rheolaidd i dref, Castell-nedd, sydd eisoes yn brysur. Rwy’n siŵr fod pawb yn edrych ymlaen at Ŵyl Fwyd a Diod Castell-nedd eleni.”

 

Rhannwch hyn ar:
Gŵyl Fwyd a Diod Castell-nedd ar fin digwydd

* Datganiad Preifatrwydd – Newyddion CNPT