Datganiad I'r Wasg

Goleuadau solar sy’n arbed ynni yn cael eu fandaleiddio a’u dwyn

08 Tachwedd 2019

Mae Cyngor Castell-nedd Port Talbot a Heddlu De Cymru’n chwilio am ladron wnaeth fandaleiddio a dwyn batris a phanel solar oddi ar dair colofn golau solar arbrofol.

Goleuadau solar sy’n arbed ynni yn cael eu fandaleiddio a’u dwyn

Darganfuwyd nos Fercher, Tachwedd 6, fod yr ymosodiadau wedi digwydd ar y colofnau golau arbrofol sy’n arbed ynni yn Rhodfa Helios ar Barc Ynni Baglan.

Deellir fod y lladrad a’r fandaliaeth wedi digwydd yn ddiweddar, ac yn bendant dros yr wythnosau diwethaf.

Cafodd un o’r colofnau golau metel ei dorri i ffwrdd ‘yn y gwddf’ a thynnwyd batris o flychau storio ar bob un o’r tair colofn, tra bo panel solar hefyd wedi cael ei dorri i ffwrdd a’i gymryd. 

Yn ôl llefarydd ar ran y Cyngor: “Mae’n siomedig a dweud y lleiaf i weld y colofnau golau solar arbrofol hyn wedi cael eu torri fel yma. Eu bwriad oedd arbed arian a helpu’r amgylchedd, ond bu’n rhaid rhoi’r gorau i’n gwerthusiad ohonyn nhw a bydd yn rhaid i ni ysgwyddo’r costau.”
Mae’r Cyngor a Heddlu De Cymru’n awyddus i glywed oddi wrth unrhyw un a allai fod wedi gweld yr ymosodiadau, neu a welodd unrhyw un yn ymddwyn yn amheus yn ardal y colofnau golau’n ddiweddar. 

Dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth am hyn gysylltu â 101 neu Crimestoppers ar 0800 555 111 gan ddyfynnu rhif digwyddiad: 1900409403

Rhannwch hyn ar:
Goleuadau solar sy’n arbed ynni yn cael eu fandaleiddio a’u dwyn

* Datganiad Preifatrwydd – Newyddion CNPT