Datganiad I'r Wasg

Neges Arweinydd Cyngor Castell-nedd Port Talbot y Cynghorydd Rob Jones ar y rheolau cloi diweddaraf

26 Hydref 2020

Fel Arweinydd Cyngor Castell-nedd Port Talbot, hoffwn achub ar y cyfle hwn i roi diweddariad personol i chi ynglŷn â chyfnod clo byr, llym Llywodraeth Cymru… a pham ei bod hi’n hanfodol ein bod ni, bob un ohonom, yn dilyn y rheolau newydd hyn.(Cliciwch ar fideo isod)

Neges gan y Cynghorydd Rob Jones, Arweinydd Cyngor Castell-nedd Port Talbot
Rhannwch hyn ar:

* Datganiad Preifatrwydd – Newyddion CNPT