Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Datganiad I'r Wasg

Parc Gwledig Margam ymysg deg uchaf y DU – unwaith eto

26 Tachwedd 2021

Mae Parc Gwledig Margam wedi cael ei enwebu ymysg y deg uchaf o barciau a llecynnau gwyrdd mwyaf poblogaidd Prydain ar ôl cynnal pleidlais gyhoeddus – yr unig un yng Nghymru i ennill y fath glod.

Parc Gwledig Margam ymysg deg uchaf y DU – unwaith eto

Daw’r gydnabyddiaeth ymysg y deg uchaf ar ôl cynnal “Pleidlais y Bobol” ledled y DU dan ofal yr elusen elusennol Keep Britain Tidy i ddod o hyd i ddeg parc a lle gwyrdd gorau’r wlad sydd wedi ennill gwobr Baner Werdd.

Cynllun Gwobr y Faner Werdd yw’r marc safon rhyngwladol blynyddol ar gyfer parciau a llecynnau gwyrdd.

Ar ôl gwobrau eleni, pan dderbyniodd Parc Gwledig Margam Faner Werdd nodedig unwaith eto, gwahoddwyd aelodau o’r cyhoedd ledled Prydain i gymryd rhan mewn pleidlais “Dewis y Bobl” i ddethol eu hoff barc, gyda degau o filoedd o bobl yn cymryd rhan.

Daeth Parc Gwledig Margam i’r amlwg fel yr unig barc yng Nghymru i ennill digon o bleidleisiau i gyrraedd deg uchaf y wlad. Mae’n dilyn canlyniad tebyg ym mhleidlais “Dewis y Bobl” y llynedd hefyd, pan gyrhaeddodd Margam y rhestr o ddeg uchaf y parciau a llecynnau gwyrdd yn y DU.

Ers dechrau’r pandemig, mae parciau wedi chwarae rôl bwysig i gymunedau ledled y DU. Dangosodd ymchwil a gynhaliwyd gan Keep Britain Tidy ynghynt eleni fod mwy na naw o bob deg o bobl (93%) o’r farn fod parciau a llecynnau gwyrdd yn eithriadol bwysig i’w cymuned leol.

Bellach, mae’r cymunedau hynny wedi lleisio’u barn gyda chyhoeddi enillwyr Gwobrau Dewis y Bobl 2021, y cynhaliwyd y bleidlais ar ei chyfer yn ystod mis Hydref 2021.

Yn ôl y Cynghorydd Peter Rees, Aelod Cabinet Cyngor Castell-nedd Port Talbot dros Addysg, Sgiliau a Diwylliant: “Diolch i waith diflino ein staff a’n gwirfoddolwyr gwych, mae Parc Gwledig Margam yn lle rhagorol ar gyfer hamdden, chwaraeon, sbort ac ymlacio ac unwaith eto, dangosodd pleidlais gyhoeddus ei fod yn un o’r gorau oll ym Mhrydain gyfan.

“Hoffwn ddiolch i bawb a bleidleisiodd dros Barc Margam, ac rwyf wrth fy modd ei fod wedi cael ei gydnabod unwaith eto yng Ngwobrau dewis y Bobl y Faner Werdd. Mae’r parc yn nodwedd mor bwysig i’n preswylwyr lleol ac i ymwelwyr fel ei gilydd, a dengys y wobr hon gymaint y mae pobl yn ei werthfawrogi.”

Yn ymuno â Pharc Margam ymysg Dewis y Bobl o’r deg parc a llecyn gwyrdd mwyaf poblogaidd yn y DU mae:
• Parc Victoria, Tower Hamlets
• Parc Cassiobury, Watford
• Parc Eoropie, Ynys Lewis
• Parc Strathaven, De Swydd Lanark
• Parc Wivenhoe Prifysgol Essex, Colchester
• Parc Valentines, Ilford
• Coedwig Warley, Smethwick
• Parc Tref Telford, Telford
• Yr Arboretwm Cofio Cenedlaethol, Swydd Stafford

Wrth wneud sylw am y canlyniad, dywedodd Rheolwr Rhyngwladol Gwobr y Faner Werdd Paul Todd: “Llongyfarchiadau i’n deg enillydd haeddiannol!
“Mae Gwobr y Faner Werdd yn cynnwys rhai o barciau mwyaf adnabyddus ac eiconig y wlad yn ogystal â llecynnau gwyrdd cymunedol a thiroedd prifysgolion.

“Mae ennill pleidlais fel un o hoff barciau’r wlad yn llwyddiant gwirioneddol ac yn dyst i’r holl waith caled a wneir gan filoedd o staff a gwirfoddolwyr mewn parciau ledled y wlad sy’n gweithio’n ddiflino i wneud eu parciau’n lleoedd gwych y gall pawb eu mwynhau.”
 

Rhannwch hyn ar:
Tanysgrifio i’n cylchlythyr

* Datganiad Preifatrwydd – Newyddion CNPT