Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Datganiad I'r Wasg

Cyfle Busnes Twristiaeth ynghanol Parc Coedwig Afan

12 Ionawr 2022

Mae cyfle cyffrous wedi codi ar gyfer darpar weithredwyr i dendro ar gyfer les i weithredu a chynnal caffi, canolfan ymwelwyr anffurfiol a gwersyll yng nghyrchfan dwristiaid boblogaidd Parc Coedwig Afan yn Nyffryn Afan uwchlaw Port Talbot.

Cyfle Busnes Twristiaeth ynghanol Parc Coedwig Afan

Parc Coedwig Afan yw un o’r cyrchfannau beicio mynydd mwyaf hirhoedlog yn y DU ac mae llwybrau cerdded a beicio bendigedig yr ardal yn ychwanegu at apêl y Parc Coedwig fel cyrchfan boblogaidd ar gyfer teuluoedd.

Bydd gofyn i enillydd llwyddiannus y tendr arwyddo cytundeb gweithredu a les gyda’r cyngor am gyfnod o ddeng mlynedd.

Bydd dewis hefyd i ymestyn y les am ddeng mlynedd ychwanegol.

Mae’r caffi, canolfan ymwelwyr, maes chwarae antur newydd a gwersyll (sy’n cynnwys tri phwynt gwefru trydan newydd ar gyfer campyfaniau yn y prif faes parcio) yn gweithredu fel un o brif ganolfannau ymwelwyr Parc Coedwig Afan.

Bydd deiliad y les yn elwa o’r gwasanaethau sydd eisoes yn cael eu cynnig gan ddeiliaid lesau presennol, gan gynnwys y siop feiciau ar y safle ac Amgueddfa Glowyr De Cymru. Bydd cynnig y tendrwr llwyddiannus yn mwyhau’r cynnig cyffredinol i ymwelwyr ym Mharc Coedwig Afan.

Ynghanol y parc, mae’r ganolfan ymwelwyr yn bwynt dechrau’r llwybrau beicio eiconig fel y Rookie, Blue Scar, Penhydd a’r Wal yn ogystal â seiclffordd y Rheilffordd (Llwybr Sustran 887) a sawl llwybr cerdded wedi’u harwyddo sy’n cynnig golygfeydd ysgubol.

Caiff yr ymgeisydd sy’n cynnig y bid mwyaf economaidd fanteisiol ar ddiwedd yr asesiad pris ac ansawdd ei argymell i’w dderbyn a’i benodi’n unig weithredwr i’r Cytundeb Gweithredu.

Dyddiad cau derbyn tendr yw Chwefror 10, 2022 (derbynnir tendrau nid hwyrach na 12 chanol dydd). Disgwylir gwneud penderfyniad terfynol ynghylch pwy fydd y gweithredwr newydd ym mis Mawrth eleni.

Gall darpar ymgeiswyr archebu i fynychu Diwrnod Ymwybyddiaeth Cyflenwr yng Nghanolfan Ymwelwyr Parc Coedwig Afan ar 18 a 19 Ionawr; mynediad drwy apwyntiad yn unig.  

Gellir cael mwy o fanylion drwy ddilyn y ddolen hon: https://www.sell2wales.gov.wales/search/show/search_view.aspx?id=JAN383981

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â’r tendr hwn, cysylltwch os gwelwch yn dda ag adran Gaffael Cyngor Castell-nedd Port Talbot ar: w.thomas3@npt.gov.uk

Rhannwch hyn ar:
Tanysgrifio i’n cylchlythyr

* Datganiad Preifatrwydd – Newyddion CNPT