Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Datganiad I'r Wasg

DECHRAU CHWILIO AM DYWYSOGES I YMDDANGOS YN JACK AND THE BEANSTALK

16 Mehefin 2022

Mae cwmni cynhyrchu theatr o dde Cymru’n chwilio am aelod o’r cyhoedd yng Nghastell-nedd Port Talbot i ymuno â chast proffesiynol eu pantomeim eleni drwy chwarae rhan tywysoges yn Jack and the Beanstalk.

DECHRAU CHWILIO AM DYWYSOGES I YMDDANGOS YN JACK AND THE BEANSTALK

Y cwmni MTAZ Productions Ltd, sydd newydd ei ffurfio, sydd y tu ôl i Jack and the Beanstalk a fydd yn cael ei berfformio yn Theatr y Dywysoges Frenhinol, Port Talbot o’r cyntaf i’r degfed o Ragfyr eleni, ac mae’r cwmni’n troi at y gymuned leol o ddod o hyd i’w tywysoges.

Bydd yr unigolyn lwcus yn serennu law yn llaw â chast proffesiynol o actorion, a bydd y detholiad yn digwydd mewn clyweliad agored a gynhelir ar 21 Gorffennaf yn y theatr.

Er mwyn gallu cymryd rhan yn y clyweliad, rhaid i chi fod yn 18 oed neu hŷn, ac ar gael ar gyfer pob ymarfer a diwrnodau perfformio’r sioe.

Yn ôl cyfarwyddwr y sioe, Anthony Argyle: “Rydyn ni wedi cyffroi’n lân i gwrdd â darpar actorion i chwarae rhan y dywysoges. Mae gennym ddarpar gast gwych ar gyfer panto eleni, a bydden ni wrth ein bodd i allu castio actor lleol yn y rôl.”

Ychwanegodd Zoe Richards, Cynhyrchydd gydag MTAZ: ‘Dyma’r tro cyntaf i ni gynhyrchu’r panto ym Mhort Talbot, ac am fod Anthony’n grwt lleol, roedden ni eisiau sicrhau fod hwn yn brofiad panto traddodiadol sydd wedi’u greu gan bobl broffesiynol gafodd eu magu yma neu sydd â chysylltiadau yn yr ardal.’

I ddysgu sut allwch chi gofrestru ar gyfer y clyweliad, e-bostiwch themtfest@gmail.com

Bydd cynhyrchiad hudolus MTAZ Productions o bantomeim Jack and the Beanstalk yn meddiannu llwyfan Theatr y Dywysoges Frenhinol ym mis Rhagfyr – gyda pherfformiadau i’r teulu cyfan a pherfformiadau ‘oedolion yn unig’.

Gall y gynulleidfa ddisgwyl digonedd o chwerthin, cerddoriaeth ragorol, effeithiau arbennig syfrdanol, ffa hud a llwyth o gyfranogiad gan y gynulleidfa mewn perfformiad sy’n addo bod yn ‘gawr’ o bantomeim!

Mae tocynnau ar werth nawr, ac maen nhw’n gwerthu’n gyflym, felly i archebu ffoniwch Swyddfa Docynnau Theatr y Dywysoges Frenhinol  ar 01639 763214 neu archebwch ar lein ar www.princessroyaltheatre.com .

Mae MTAZ Productions Ltd yn gwmni sydd newydd eu ffurfio ac mae’n eiddo ar y cyd i Anthony Argyle a Zoe Walters. Fe’i sefydlwyd i greu profiadau adrodd straeon mewn theatr i deuluoedd a phobl ifanc.

Rhannwch hyn ar:
Tanysgrifio i’n cylchlythyr

* Datganiad Preifatrwydd – Newyddion CNPT