Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Datganiad I'r Wasg

Ras Gyfnewid Baton y Frenhines i ymweld â Chastell-nedd Port Talbot wrth i’r daith lawr o gwmpas Cymru gael ei datgelu

21 Mehefin 2022

Bydd Ras Gyfnewid Baton y Frenhines i ddathlu Gemau’r Gymanwlad, sy’n cael eu cynnal yn Birmingham eleni, yn mynd drwy Gastell-nedd Port Talbot ar ei thaith o gwmpas Cymru.

Ras Gyfnewid Baton y Frenhines i ymweld â Chastell-nedd Port Talbot wrth i’r daith lawr o gwmpas Cymru gael ei datgelu

Bydd y Baton yn ymweld â’r Ganolfan Hydrogen ym Mharc Ynni Baglan fore dydd Sadwrn 2 Gorffennaf, cyn mynd ymlaen i Barc Gwledig Margam ble dylai gyrraedd am 11am.

Ers digwydd am y tro cyntaf yng Ngemau’r Gymanwlad yng Nghaerdydd yn 1958, bu Ras Gyfnewid Baton y Frenhines yn draddodiad balch i’r Gemau. Dechreuodd y Ras Gyfnewid bresennol ar 7 Hydref 2021, pan osododd y Frenhines ei Neges i’r Gymanwlad y tu fewn i’r Baton. Bellach mae’r Baton ar ei daith 294 diwrnod i bob cwr o’r Gymanwlad.

Bydd y Ras Gyfnewid yn teithio drwy Gymru dros bum niwrnod, cyn dychwelyd i Loegr ar gyfer uchafbwynt y ras yn Seremoni Agor Gemau Birmingham 2022 ar 28 Gorffennaf 2022.

Gan ddechrau yn Ynys Môn ar ran Cymru o’r daith ddydd Mercher 29 Mehefin, bydd y Baton yn teithio i lawr y wlad ac ar draws de Cymru, gan orffen y daith yn Abertawe ar ddydd Sul 3 Gorffennaf.

Mae rhaglen brysur o weithgareddau a digwyddiadau ar y gweill ar gyfer Ras Gyfnewid Baton y Frenhines, gyda chyfleoedd i dynnu sylw at straeon gan gannoedd o gludwyr y Baton, gan gynnwys rhai a enwebwyd i gydnabod eu cyfraniad i’w cymuned leol, boed hynny yng nghyswllt chwaraeon, addysg, y celfyddydau, diwylliant neu elusennau.

Mae amserlen gweithgareddau cyfnod y Baton ym Mharc Margam yn cynnwys cyrraedd am 11am gyda’r ras gyfnewid yn dechrau o flaen Castell Margam a chludwyr y baton yn mynd ag ef ar daith o gwmpas y parc.

Bydd NPT PASS (Gwasanaeth Gweithgareddau Corfforol a Chwaraeon) yn cyflwyno prynhawn o weithgareddau’r Gymanwlad yn y parc rhwng 12–2pm gyda phlant lleol.

Anogir pobl i gymryd rhan yn y dathliadau a chroesawu’r Baton pan fydd yn cyrraedd. Bydd gwefan Tîm Cymru Gemau’r Gymanwlad yn cael ei diweddaru gyda gwybodaeth dros yr wythnosau nesaf, a mwy o fanylion am y digwyddiadau a ble i sefyll ar hyd y llwybr.

Dolen: https://teamwales.cymru/en/ [Link to WELSH URL if possible]

I weld amserlen lawn Tîm Cymru, cliciwch yma os gwelwch yn dda: Link to WELSH URL if possible] https://teamwales.cymru/en/birmingham-2022-queens-baton-relay-full-wales-route-revealed/

Yn ôl Arweinydd Cyngor Castell-nedd Port Talbot, y Cynghorydd Stephen Hunt: “Mae Castell-nedd Port Talbot yn eithriadol falch o fod yn cynnal rhan o Ras Gyfnewid Baton y Frenhines, yn enwedig eleni ym mlwyddyn Jiwbilî Platinwm y Frenhines.”

Ychwanegodd y Cynghorydd Jeremy Hurley, Aelod Cabinet Cyngor Castell-nedd Port Talbot dros Newid Hinsawdd a Llesiant: “Bydd yr ymweliad â’r Parc Ynni a’r Ganolfan Hydrogen yn canolbwyntio sylw pobl ar ymrwymiad y cyngor hwn i ddyfodol gwyrddach, glanach drwy gyfrwng ei strategaeth DARE (Datgarboneiddio ac Ynni Adnewyddadwy) a bydd gweld y baton yn cyrraedd Parc Gwledig Margam yn gyfle i droi llygaid pawb ar un o’n hatyniadau enwocaf i ymwelwyr.”

Rhannwch hyn ar:
Tanysgrifio i’n cylchlythyr

* Datganiad Preifatrwydd – Newyddion CNPT