Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Datganiad I'r Wasg

Cabinet yn rhoi’r golau gwyrdd i gynllun i adfer cwlfert a niweidiwyd gan storm yng Nghimla

04 Awst 2022

Mae prosiect i adfer y cwlfert hanfodol yn Castle Drive yng Nghimla, Castell-nedd, a ddymchwelodd y llynedd oherwydd glaw trwm, yn mynd i ddechrau ar unwaith.

Cabinet gives go ahead for scheme to restore storm damaged Cimla culvert

Daw hyn ar ôl i Gabinet Cyngor Castell-nedd Port Talbot wneud penderfyniad ddydd Iau (Gorffennaf 28) y bydd y cyngor yn gwarantu i anrhydeddu darpar ddiffyg ariannol ar gyfer y gwaith adfer, a ddylai bellach gael ei orffen yn y flwyddyn ariannol hon.

Bu Cyngor Castell-nedd Port Talbot yn llwyddiannus wrth gael cyllid gan Lywodraeth Cymru i gynllunio cwlfert yn lle’r hen un ar gyfer Castle Drive ac ynghynt eleni, llwyddodd y cyngor i gael gafael ar arian i wneud y gwaith ei hunan hefyd.

Ond dros y misoedd diwethaf, mae costau wedi cynyddu oherwydd chwyddiant, gydag eitemau adeiladu, trafnidiaeth a pheiriannau oll yn codi mewn pris. Mae cost y gwaith dargyfeirio cyfleusterau wedi cynyddu’n sylweddol hefyd.

O ganlyniad, cyflwynwyd cais pellach i Lywodraeth Cymru i lenwi’r bwlch ariannol, ond ar hyn o bryd, nid oes cyllid ar gael.Ond rhoddodd aelodau’r cyngor warant yn eu cyfarfod y gallai’r arian ddod o’i raglen wario cyfalaf 2022/23 y cyngor os na fyddai grant ar gael gan Lywodraeth Cymru – sy’n golygu y gall y prosiect ddechrau nawr. 

Yn ôl Jeremy Hurley, Aelod Cabinet Cyngor Castell-nedd Port Talbot dros Newid Hinsawdd a Llesiant: “Rydyn ni’n falch y gallwn, o ganlyniad i’n penderfyniad, warantu’r bwlch arian, ac felly y gallwn ddechrau paratoi i atgyweirio’r niwed a achoswyd ar noson pan welwyd glaw trwm iawn ledled de orllewin Cymru.

“Rydyn ni’n mynd i brofi mwy o’r digwyddiadau tywydd eithafol hyn, a dyna pam y mae’n rhaid i bawb ohonom – gan gynnwys y cyngor hwn – wneud popeth yn ein gallu i ymladd newid hinsawdd.”

Ychwanegodd Scott Jones, aelod cabinet y cyngor dros Strydlun: “Hoffem ddiolch i breswylwyr lleol am eu hamynedd yn wyneb yr holl darfu a achoswyd gan y dymchweliad hwn. Rydyn ni wrth ein bodd fod modd i’r gwaith adfer ddechrau nawr.”

 

Dolen fideo:  https://youtu.be/PK6B5vlwTNw

Rhannwch hyn ar:
Tanysgrifio i’n cylchlythyr

* Datganiad Preifatrwydd – Newyddion CNPT