Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Datganiad I'r Wasg

Diwrnod yr Angladd Gwladol – diweddariad am wasanaethau’r Cyngor

15 Medi 2022

Mae Cyngor Castell-nedd Port Talbot wedi cyhoeddi trefniadau gwasanaethau ar gyfer dydd Llun, Medi 19, 2022, wedi i Lywodraeth y DU gyhoeddi y bydd diwrnod Angladd Gwladol Ei Mawrhydi y Frenhines Elizabeth II, yn ŵyl banc cenedlaethol ychwanegol.

Diwrnod yr Angladd Gwladol – diweddariad am wasanaethau’r Cyngor

Bydd pob lleoliad y cyngor, gan gynnwys Canolfannau Dinesig Port Talbot a Chastell-nedd, canolfannau ailgylchu, llyfrgelloedd, toiledau cyhoeddus a Swyddfa Gofrestru Castell-nedd, ar gau i’r cyhoedd, ynghyd â phob ysgol.

Bydd newidiadau i sawl gwasanaeth a gynigir gan y cyngor yn ogystal.

Ni wneir casgliadau gwastraff (gwastraff bagiau / biniau duon), cewynnau / cynnyrch glanweithdra amsugnol na gwastraff gardd ddydd Llun 19 Medi – byddan nhw’n digwydd ddiwrnod yn hwyrach wythnos nesaf. Bydd casgliadau arferol yn ailgychwyn o ddydd Llun 26 Medi.

Yn ogystal ni fydd dim casgliadau ailgylchu ddydd Llun 19, byddan nhw’n digwydd ar ddydd Llun 26 Medi yn lle., ond o ddydd Mawrth 20 Medi ymlaen, bydd casgliadau ailgylchu’n para fel arfer. Gellir archebu offer ailgylchu ar lein ar: www.npt.gov.uk/recycle

Bydd apwyntiadau gwastraff anhylaw a drefnwyd ar gyfer dydd Llun 19 Medi yn cael eu dwyn ymlaen a’u casglu ddydd Sadwrn 17 Medi. Gall unrhyw un sy’n gweld nad yw’r dyddiad newydd yn addas aildrefnu dyddiad yr apwyntiad neu wneud cais am ad-daliad. Cysylltwch â’r Ganolfan Gwasanaeth i Gwsmeriaid ar 01639 686868.

Bydd Gerddi Addurniadol a Pharciau Coffa yng Nghastell-nedd Port Talbot ar agor fel arfer.

Bydd clwydi Parc Gwledig Ystâd Gnoll yn agor a chau ar adegau arferol, ond bydd y ganolfan ymwelwyr a’r toiledau ar gau drwy’r dydd.

Yn ogystal, bydd maes parcio a chyfleusterau Parc Gwledig Margam ar gau, ond bydd mynediad i gerddwyr ymweld. 

Bydd tir Amlosgfa Margam yn parhau ar agor i alluogi’r cyhoedd i ymweld â beddau a thalu teyrnged i anwyliaid. Nid oedd gwasanaethau’n cael eu cynnal beth bynnag ar ddydd Llun 19 oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol.

Bydd y llyfrau cydymdeimlo yng nghanolfannau dinesig Port Talbot a Chastell-nedd ac yn llyfrgell Pontardawe yn cau ar gyfer dydd yr angladd, ond fe’u hail-agorir ddydd Mawrth 20 Medi o 8.30am tan 6pm, y diwrnod olaf y gall pobl ychwanegu’u teyrngedau. 

Rhannwch hyn ar:
Tanysgrifio i’n cylchlythyr

* Datganiad Preifatrwydd – Newyddion CNPT