Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Datganiad I'r Wasg

Tirlithriad – Cae Copor, Cwmafan

26 Ionawr 2023

Mae timau gofal stryd Cyngor Castell-nedd Port Talbot sy’n gweithio law yn llaw ag arbenigwyr coed ar safle tirlithriad ar dir preifat y tu ôl i Gae Copor, Cwmafan, Port Talbot.

Tirlithriad – Cae Copor, Cwmafan

Digwyddodd y tirlithriad ar dyle wrth ochr heol y B4286 ac mae gwaith torri coed wrthi’n digwydd ar hyn o bryd i sicrhau bod yr ardal yn ddiogel.

Mae’r cyngor yn cydweithio gyda’r tirfeddiannwr.

Bydd gwaith rheoli traffig yn digwydd ar y B4286, a gulhawyd i un lôn am bellter o ryw 250m ar hyd yr heol at y gyffordd â Theras Tabernacle, am ba bynnag hyd y pery’r gwaith brys.

Ond o 7pm nos Iau 26 Ionawr, tan oriau mân ddydd Gwener 27 Ionawr, bydd heol y B4286 ar gau’n llwyr er mwyn gallu symud coed mawr a dorrwyd i lawr.

Gosodwyd gorchymyn trafnidiaeth dros dro am bum niwrnod a bydd y safle’n cael ei asesu ddydd Llun neu Fawrth wythnos nesaf.

Yn ôl llefarydd ar ran y cyngor: “Diolch i breswylwyr sy’n byw ger safle’r tirlithriad am fod yn amyneddgar wrth i ni weithio gyda’r tirfeddiannwr i sicrhau y gellir symud y coed a gafodd eu maglu gan y cwymp oddi ar y safle er lles diogelwch y cyhoedd. Bydd gwaith symud pridd yn digwydd wedyn.” 

Bydd diweddariadau pellach yn cael eu darparu wrth i’r gwaith fynd rhagddo.

Rhannwch hyn ar:
Tanysgrifio i’n cylchlythyr

* Datganiad Preifatrwydd – Newyddion CNPT