Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Datganiad I'r Wasg

Cyngor Castell-nedd Port Talbot yn edrych i’r dyfodol ar Lan Môr Aberafan!

09 Chwefror 2024

Mae Cyngor Castell-nedd Port Talbot yn ceisio barn pobl am sut y dylid datblygu Glan Môr Aberafan yn y dyfodol i ateb gofynion preswylwyr ac ymwelwyr.

Cyngor Castell-nedd Port Talbot yn edrych i’r dyfodol ar Lan Môr Aberafan!

Bydd sesiynau picio i mewn cyhoeddus yn digwydd ddydd Gwener 16 a Sadwrn 17 Chwefror, o 10am tan 6pm yng Nghanolfan Hamdden a Ffitrwydd Aberafan.

Bydd eich barn am y pethau sy’n dda am lan y môr, a beth sydd ar goll, yn bwydo’n uniongyrchol i ‘uwch-gynllun’ ar gyfer Glan Môr Aberafan, a fydd yn llywio dewisiadau ar gyfer datblygu yn y dyfodol, a mwy o ymgynghori.

Yn y sesiynau picio i mewn bydd modd i aelodau’r cyhoedd siarad yn uniongyrchol ag aelodau’r tîm sy’n darparu Uwch-gynllun newydd Glan Môr Aberafan.

Dyma ddolen i ragor o wybodaeth sydd ar dudalen ar wefan y cyngor: https://beta.npt.gov.uk/aberavon

Bydd arolwg ar-lein hefyd yn ymddangos ar y dudalen ddydd Gwener 16 Chwefror, 2024 er mwyn i chi allu bwydo i mewn i'r prif gynllun.

Ariennir Prif Gynllun Glan Môr Aberafan gan Gronfa Ffyniant Gyffredin Llywodraeth y DU.

Rhannwch hyn ar:
Tanysgrifio i’n cylchlythyr

* Datganiad Preifatrwydd – Newyddion CNPT