Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Sut mae'r cyngor yn cyfathrebu â phreswylwyr?

Cysylltwyd yn uniongyrchol â phreswylwyr y deg tŷ y mae'r hysbysiadau gorfodi'n effeithio arnynt yn ysgrifenedig, dros y ffôn ac wyneb yn wyneb.

Ysgrifennwyd at bob perchennog a phreswyliwr y tai yn y Parth Risg o Beryglon presennol i ddweud wrthynt am gyfarfod cyhoeddus ar 7 Medi lle bydd y cyngor yn gallu rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r preswylwyr.

Sefydlwyd llinell gymorth (01639) 686288 a chyfeiriad e-bost dynodedig pantteg@npt.gov.uk i dderbyn galwadau ac ymholiadau gan breswylwyr. Atebir y llinell gymorth yn ystod oriau swyddfa (8.30am – 5.00pm o ddydd Llun i ddydd Iau a 8.30am – 4.30pm ar ddydd Gwener). Bydd peiriant ateb yn recordio unrhyw alwadau a dderbynnir y tu allan i'r oriau hynny. Ymatebir i negeseuon o fewn 24 awr yn ystod yr wythnos waith.

Sefydlwyd tudalen Pant-teg ar wefan y cyngor sy'n cael ei diweddaru'n rheolaidd.

Mae cynghorwyr lleol yn sicrhau cyswllt ychwanegol rhwng y preswylwyr ac adrannau amrywiol y cyngor sy'n ymwneud â'r broses hon.