Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Casglu Eitemau Swmpus

Peidiwch â galw ni i drefnu casgliad o eitemau swmpus. GWNEWCH hynny ar-lein. Gwerthfawrogwn fod slotiau'n cael eu bwcio'n gyflym. Byddwn yn eu rhyddhau'n rheolaidd felly daliwch ati i wirio'r wefan.

Gallwn drefnu casgliad ar gyfer eitemau swmpus o wastraff cartref sy'n rhy fawr i'ch bin sbwriel fel matresi, soffas, oergelloedd a chogyddion.

Mae tâl o £23.50 ar gyfer y gwasanaeth hwn.

Nid ydym yn cynnig gwasanaeth clirio tai, felly bydd angen i chi drefnu i waredu'r eitemau eich hun. Mae gwasanaeth hwn i preswylwyr yn unig. Nid ydym yn cynnig gwasanaeth hwn i busnesau/landlordiaid.

Sut mae casgliad yn gweithio

Pan fyddwch chi'n archebu ar-lein, cewch gynnig detholiad o ddyddiadau y gellir gwneud y casgliad yn eich ardal chi.

Bydd y casgliadau'n dechrau am 6yb ac yn mynd ymlaen tan tua 3:30yp, felly gofynnwn i chi rhoi eich eitemau allan i'w casglu’r noson o'r blaen.

Mae hwn yn gasgliad o ymyl y ffordd, felly rhaid cyflwyno eitemau swmpus ar flaen yr eiddo.

Os pan rhoddir ar ochr y ffordd, bydd yr eitemau'n rhwystro'r palmant (neu nad oes palmant), gellir gadael eitemau ar ymyl ffin yr eiddo, ychydig y tu mewn i'r ardd. Rhaid nodi hyn ar adeg yr archebu.

Mae tâl o £23.50 ar gyfer y gwasanaeth hwn.

Eitemau y byddwn yn eu casglu

Mae'r mathau o eitemau y byddwn yn eu casglu yn cynnwys:
 • dodrefn,
 • teledu a nwyddau trydanol mawr,
 • carpedi,
 • nwyddau gwyn gan gynnwys peiriannau golchi ac oergelloedd
 • offer chwarae - nodwch fod yn rhaid datgymalu eitemau mwy fel trampolinau
 • gallwn gasglu eitemau bach. Mae'r tâl o £23.50 yr un fath

Mae’r eitemau yn ca​el eu hailgylchu / ailddefnyddio lle bo modd.

Rydym yn gweithredu polisi defnydd teg a byddwn ond yn codi nifer gyfyngedig o eitemau fesul casgliad.

Eitemau ni fyddwn yn casglu:

Ni fyddwn yn casglu
 • Eiddo Masnachol
 • gwastraff gardd
 • gwastraff clinigol
 • gwastraff peryglus o gartrefi
 • asbestos
 • gwastraff masnachol
 • gwydr wedi'i dorri
 • tuniau paent
 • gwastraff adeiladu a dymchwel (adeiladu gwastraff);
 • teils llawr / waliau
 • bagiau cyffredinol o sbwriel
 • pianos
 • boeleri, poteli nwy neu danciau olew

Bydd eitemau hyn yn cael eu derbyn gan drigolion mewn canolfannau ailgylchu gwastraff cartref.

Newidiadau i'ch casgliad

I wneud unrhyw newidiadau i'ch casgliad, ffoniwch wasanaethau cwsmeriaid (01639) 686868 o leiaf 48 awr cyn y diwrnod casglu.

Canslo'r casgliad

Gallwch ganslo'r casgliad a chael ad-daliad llawn cyhyd ag y gwnewch hynny cyn diwrnod y casgliad.

Bydd angen i chi ein ffonio ar 01639 686868 i ganslo'r casgliad a chael ad-daliad, ni ellir gwneud hyn ar-lein.

Rhowch eitemau

Os yw'r eitemau mewn cyflwr da a gellir eu hailddefnyddio, mae sawl elusen a allai fod â diddordeb mewn cymryd yr eitemau i'w rhoi i deuluoedd mewn angen. Ein helusen bartner yw Ymddiriedolaeth Enfys, y gellir ei ffonio ar 01639 641631.

Gallwch hefyd rhoi i'n Siop Ail-ddefnyddio, a leolir yng Nghanolfan Ailgylchu Llansawel

Trefnu eich casgliad

Trefnu eich casgliad