Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Canolfannau Ailgylchu

Ffeindiwch Canolfan Ailgylchu

Rhaid eich bod wedi trefnu apwyntiad cyn ymweld â chanolfannau ailgylchu Llansawel neu Gymer.

Dewiswch ganolfan ailgylchu isod i weld amseroedd agor a darganfod pa ddeunyddiau y bydd y canolfannau ailgylchu yn eu derbyn.

Lleoliad

Cyfarwyddiadau i SA11 2HZ
Canolfan Ailgylchu Llansawel
Ystâd Ddiwydiannol Llansawel,
Llansawel,
Castell-nedd,
SA11 2HZ pref

Oriau Agor

 • 8.30y.b. i 5.00y.p., 7 dyddiau yr wythnos
 • Ar gau Dydd Nadolig, Dydd San Steffan a Dydd Calan
 • Mae'n rhaid eich bod wedi trefnu apwyntiad cyn ymweld
 • Mae'r Siop Ailddefnyddio ar agor 9:30am – 4:30pm Dydd Llun - Dydd Sul

Deunyddiau

Eitemau a dderbynnir
 • asbestos (dylid lapio dwbl mewn cynfasau polythen)
 • batris cartref
 • batris cerbydau
 • bylbiau/tiwbiau golau fflworoleuol
 • caniau metel
 • cardbord
 • cemegau gardd a chartref e.e. plaleiddiaid
 • chyfarpar ffotograffig
 • cyfarpar trydan ac electronig gwastraff
 • cynfasau to concrid*
 • cynnyrch gofal anifeiliaid anwes
 • esgidiau
 • gwastraff (gardd) gwyrdd
 • gwastraff anadweithiol
 • gwastraff cartref cyffredinol
 • gwastraff ceramig yn unig*
 • gwrteithiau
 • gwydr ffenestri
 • metel sgrap
 • oergelloedd/rhewgelloedd
 • paent cartref
 • papurau newydd a chylchgronau
 • petroliwm (injan) gwastraff
 • plaster a byrddau plaster
 • plastigion
 • poteli a jariau gwydr
 • pren/coed
 • pridd*
 • rwbel adeiladu yn unig*
 • rwbel adeiladu cymysg (gan gynnwys cerrig, pren, eitemau ceramig etc.)*
 • tecstilau

Ar hyn o bryd, ni dderbynnir teiars ar y safleoedd hyn. Cofiwch gysylltu â’ch manwerthwyr teiars lleol i wirio a ydynt yn derbyn teiars i’w hailddefnyddio/hailgylchu.

*Yr eitemau hyn yn cael eu dosbarthu fel gwastraff adeiladu.

Caniateir symiau bach o wastraff adeiladau hyd at gyfwerth â 3 sach yr wythnos (maint cyfwerth â sach ddu gwastraff cartref gyffredinol), yr aelwyd i gael ei waredu am ddim yn unrhyw un o'r safleoedd. Heb gynnwys asbestos. Bydd fii i sachau sy'n gynnwys asbestos.

Bydd rhaid mynd â llwythi mwy i'r cyfleuster yn Ystâd Ddiwydiannol Llansawel, a thalu amdanynt.​

Ffioedd i gwastraff adeiladu

Ffioedd i gwastraff adeiladu

Math o wastraff Pris o fis Ebrill 2022

Rwbel adeiladu yn unig

£26.50 y dunnell
Rwbel adeiladu cymysg (gan gynnwys cerrig, pren, eitemau ceramig etc.) £78.50 y dunnell
Gwastraff ceramig yn unig £45 y dunnell
Pridd £26.50 y dunnell
Plaster a byrddau plaster £151.50 y dunnell
Asbestos gan gynnwys cynfasau toad concrid (ddim yn cynnwys asbestos) 
(dylid lapio dwbl haenau asbestos mewn cynfasau polythen)
£19.50 y cynfas/eitem (yn seiliedig at gynfasau 8tr x 3tr)

Mae'r holl brisiau'n cynnwys TAW

Codir tâl am bwysau'r gwastraff fel a ganlyn (bydd terfyn uchaf pob band pwysau yn cael ei ddefnyddio i gyfrifo'r taliad).

NID yw hyn yn cynnwys asbestos. Codir tâl am asbestos am bob cynfas/eitem.

 • 0 i 100kg
 • 100 i 250kg
 • 250 i 500kg
 • 500 i 1,000kg

Codir tâl am unrhyw swm sy'n fwy na 1,000kg mewn cynyddrannau 500kg.

Pont Bwyso a Thalu

Bydd y cyfleusterau pwyso ar gael rhwng:

 • 8.30yb to 5.00yp dydd Llun i ddydd Gwener
 • 8.30yb to 12.30yp ddydd Sadwrn a dydd Sul

Mae taliadau cardiau credyd/debyd ar gael rhwng 8.30am a 4.00pm o ddydd Llun i ddydd Gwener yn unig.

Taliadau siec neu arian parod yn unig ar ddydd Sadwrn a dydd Sul.

 

Lleoliad

Cyfarwyddiadau i SA13 3EE
Canolfan Ailgylchu Y Cymer
Stryd Margam,
Y Cymer,
SA13 3EE pref

Oriau Agor

 • 11.00y.b. i 5.00y.p., 7 dyddiau yr wythnos
 • Ar gau Dydd Nadolig, Dydd San Steffan a Dydd Calan

Deunyddiau

Eitemau a dderbynnir
 • batris cartref
 • batris cerbydau
 • bylbiau/tiwbiau golau fflworoleuol
 • caniau metel
 • cardbord
 • cemegau gardd a chartref e.e. plaleiddiaid
 • chyfarpar ffotograffig
 • cyfarpar trydan ac electronig gwastraff
 • cynfasau to concrid*
 • cynnyrch gofal anifeiliaid anwes
 • esgidiau
 • gwastraff (gardd) gwyrdd
 • gwastraff anadweithiol
 • gwastraff cartref cyffredinol
 • gwastraff ceramig yn unig*
 • gwrteithiau
 • gwydr ffenestri
 • metel sgrap
 • oergelloedd/rhewgelloedd
 • paent cartref
 • papurau newydd a chylchgronau
 • petroliwm (injan) gwastraff
 • plaster a byrddau plaster
 • plastigion
 • poteli a jariau gwydr
 • pren/coed
 • pridd*
 • rwbel adeiladu yn unig*
 • rwbel adeiladu cymysg (gan gynnwys cerrig, pren, eitemau ceramig etc.)*
 • tecstilau

*Yr eitemau hyn yn cael eu dosbarthu fel gwastraff adeiladu. Caniateir symiau bach o wastraff hyd at gyfwerth â 3 sach yr wythnos (maint cyfwerth â sach ddu gwastraff cartref gyffredinol), yr aelwyd i gael ei waredu am ddim yn unrhyw un o'r safleoedd.

Bydd rhaid mynd â llwythi mwy i'r cyfleuster yn Ystâd Ddiwydiannol Llansawel, a thalu amdanynt.​

Lleoliad

Heol Bethel, Cwmtwrch Isaf, SA9 2HW

Oriau Agor

 • Dydd Llun: 9am i 5pm
 • Dydd Mawrth a Dydd Mercher: Ar gau
 • Dydd Iau a Dydd Gwener: 9am - 5pm
 • Dydd Sadwrn a Dydd Sul: 10am i 4pm
 • Bydd y safle ar gau ddydd Nadolig, Dydd San Steffan a Dydd Calan.

Deunyddiau

Nid ydym yn derbyn bwrdd plastr neu asbestos.

Darllenwch y canllaw ailgylchu A-Y am restr lawn o'r hyn y gallwch neu na allwch ei ailgylchu yn y Canolfannau Ailgylchu

Bydd trigolion CNPT yn ardal Cwm Tawe yn gallu defnyddio'r cyfleusterau CAGC yng Nghwmtwrch Isaf. Sicrhewch eich bod yn gwirio eu gweithdrefnau diwygiedig cyn ymweld.

Os rydych chi'n anabl, bydd staff ar y safle yn hapus i helpu'n dadlwytho eich cerbyd.

Nid oes angen i breswylwyr trefnu slot i ymweld â'r siop ailddefnyddio os rydych chi eisiau rhoi neu i brynu pethau.

Trefnu apwyntiad

Trefnwch apwntiad ar gyfer y canolfannau ailgylchu ar-lein. 

Trefnwch apwyntiad

Newidiadau i'ch apwyntiad

Gallwch i wneud unrhyw newidiadau i'ch apwyntiad(au) ar-lein. Bydd hyn yn cynnwys:

 • canslo i'ch apwyntiad
 • newid yr apwyntiad neu
 • newidi y rhif cofrestru'r cerbyd
Newid neu canslo eich apwyntiad

Faniau, Cerbydau codi ac ôl-gerbydau

Gall deiliaid tai sydd â faniau, cerbydau codi ac ôl-gerbydau echel ddwbl gael mynediad i ganolfannau ailgylchu yn Llansawel a'r Cymer. Rhaid i chi fod wedi trefnu trwydded ac apwyntiad wedi'i neilltuo ar eu cyfer. Gellir gwneud hyn isod.

 • Gall ôl-gerbydau un echel ddefnyddio'r canolfannau ailgylchu ond nid oes angen trwydded.
 • Nid yw faniau "Tipper/flatbed" a faniau 7.5 tunnell fawr yn cael eu caniatáu ar y safle.
 • Caniateir uchafswm o 12 trwydded y flwyddyn i breswylwyr (o 1 Ebrill i 31 Mawrth y flwyddyn ganlynol) ar gyfer faniau, cerbydau codi ac ôl-gerbydau echel ddwbl

Gallwch drefnu apwyntiad  a thrwydded fan yn yr un lle. Archebwch isod:

Trefnwch apwntiad

Gallwch i wneud newidiadau i'ch apwyntiad(au) ar-lein. Bydd hyn yn cynnwys canslo i'ch apwyntiad, newid yr apwyntiad neu newid y rhif cofrestru'r cerbyd.

Ceir rhagor o wybodaeth am geisiadau am drwydded fan ar gyfer Cwmtwrch Isaf ar wefan Powys.