Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd

Croeso i Deulu CNPT

Siop dan yr unto yw Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd (GGD) CNPT lle gall rhieni, gofalwyr, pobl ifanc a gweithwyr proffesiynol gael amrywiaeth o wybodaeth ar gyfer plant a phobl ifanc 0-25 oed a’u teuluoedd.