Hepgor gwe-lywio

Digwyddiadau

Mae hen ddigon o ddigwyddiadau yn ardal y prosiect felly edrychwch ar y calendr er mwyn cymryd rhan!

Pob Lleoliad - Pob Dyddiad - Pob Math o Ddigwyddiad

Mae 7 ddigwyddiad sy'n cyfateb i feini prawf y chwiliad hwn.


Maw 16 Awst 2022   09:00

Dysgwch sut i arolygu'r cynefin unigryw hwn gydag ecolegwyr y prosiect a chyfrannu at nodau'r prosiect o gynyddu bioamrywiaeth yn yr ardal

Maw 23 Awst 2022   18:00

Dysgwch sut i arolygu'r cynefin unigryw hwn gydag ecolegwyr y prosiect a chyfrannu at nodau'r prosiect o gynyddu bioamrywiaeth yn yr ardal

Sul 28 Awst 2022   19:15

Ymunwch ag ecolegwyr am daith dywys yn chwilio am wahanol rywogaethau o ystlumod yn yr ardal

Gwe 02 Medi 2022   10:00 (all day)

Mae’r cwrs hwn i’w gynnal mewn cae a bydd yn cynnwys arsylwi ar, esbonio a thrafod agweddau allweddol ar hydroleg mawndiroedd, gan gynnwys: Agweddau allweddol ar weithrediad hydrolegol naturiol mawndiroedd Y mathau o ddifrod a geir i hydroleg mawndiroedd. Defnyddio hydroleg i asesu effeithiolrwydd adfer mawndiroedd. Technegau monitro hydrolegol a data enghreifftiol. Technegau ar gyfer adferiad hydrolegol mawndiroedd. Cwrs hyfforddiant proffesiynol - Dr Rob Low (Rigare Ltd)

Mer 07 Medi 2022   18:00

Ymunwch â ni am daith gerdded dywys i ddarganfod mwy am natur a threftadaeth yn y lleoliad hardd hwn

Maw 13 Medi 2022   10:00

Dysgwch sut i arolygu'r cynefin unigryw hwn gydag ecolegwyr y prosiect a chyfrannu at nodau'r prosiect o gynyddu bioamrywiaeth yn yr ardal

Maw 20 Medi 2022   19:00

Dysgwch sut i arolygu'r cynefin unigryw hwn gydag ecolegwyr y prosiect a chyfrannu at nodau'r prosiect o gynyddu bioamrywiaeth yn yr ardal