Tywydd Garw

Mae swyddogion y Cyngor a'r Gwasanaethau Brys yn bresennol mewn digwyddiad llifogydd ym Mharc Goshen, Skewen ar hyn o bryd. Mae'r digwyddiad yn parhau ar hyn o bryd. Osgoi'r ardal os gwelwch yn dda.
Cyngor Llifogydd

Cyngor, gwybodaeth a phwy i gysylltu am lifogydd

Cau ysgolion mewn Argyfwng

cewch wybod os bydd eich ysgol yn cael ei effeithio gan y tywydd garw

Gwaith ar y Ffordd a Cau Ffyrdd

Rhestr o ffyrdd ar gau ar hyn o bryd a gwaith ffordd arfaethedig

Rhybuddion y Swyddfa Dywydd

Cewch wybod os oes rhybuddion tywydd yn eich ardal chi

Tîm Cynllunio ar gyfer Argyfwng

Beth i'w wneud os bydd argyfwng yn digwydd

Cerbydlu graeanu'r cyngor yn cael eu henwi ar ôl enwogion lleol

Gritting fleet named after local celebrities