Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Tywydd Garw

Cyngor Llifogydd

Cyngor, gwybodaeth a phwy i gysylltu am lifogydd

Cau ysgolion mewn Argyfwng

cewch wybod os bydd eich ysgol yn cael ei effeithio gan y tywydd garw

Gwaith ar y Ffordd a Cau Ffyrdd

Rhestr o ffyrdd ar gau ar hyn o bryd a gwaith ffordd arfaethedig

Rhybuddion y Swyddfa Dywydd

Cewch wybod os oes rhybuddion tywydd yn eich ardal chi

Tîm Cynllunio ar gyfer Argyfwng

Beth i'w wneud os bydd argyfwng yn digwydd

Cerbydlu graeanu'r cyngor yn cael eu henwi ar ôl enwogion lleol

Gritting fleet named after local celebrities

Cyngor ar toriad trydan

Cewch wybod beth i'w wneud pan fydd y pŵer yn methu

Cynllun graeanu’r gaeaf

Gwybodaeth am ein cynllun gweithredol gwasanaethau gaeaf