Tywydd Garw

Cyngor Llifogydd

Cyngor, gwybodaeth a phwy i gysylltu am lifogydd

Cau ysgolion mewn Argyfwng

cewch wybod os bydd eich ysgol yn cael ei effeithio gan y tywydd garw

Gwaith ar y Ffordd a Cau Ffyrdd

Rhestr o ffyrdd ar gau ar hyn o bryd a gwaith ffordd arfaethedig

Amharu ar Wasanaethau'r Cyngor

Diweddariadau Cau Adeiladu, Sbwriel ac Ailgylchu, Gwasanaethau Cymdeithasol

Rhybuddion y Swyddfa Dywydd

Cewch wybod os oes rhybuddion tywydd yn eich ardal chi

Tîm Cynllunio ar gyfer Argyfwng

Beth i'w wneud os bydd argyfwng yn digwydd