Cefnogaeth Treth y Cyngor

Cefnogaeth Treth y Cyngor

Gallwch fod yn gymwys am Gefnogaeth Treth y Cyngor os ydych yn ennill incwm isel. Ni allwch hawlio os oes gennych arbedion o dros £16,000 oni bai eich bod dros 60 oed ac yn derbyn yr elfen warantedig o Gredyd Pensiwn.

Gallwch hawlio Cefnogaeth Treth y Cyngor os ydych yn gweithio.

Bydd swm y budd-dal y byddwch yn ei dderbyn yn dibynnu ar:

 • gyfanswm eich incwm wythnosol;
 • cyfanswm eich arbedion;
 • faint o blant dibynnol sydd gennych; a
 • faint o bobl annibynnol sy'n byw gyda chi a'u hincwm hwy.

Mwy o wybodaeth: Arweiniad i Gefnogaeth Treth y Cyngor

Sut i wneud cais am Gefnogaeth Treth y Cyngor

Gallwch gael ffurflen gais am Gefnogaeth Treth y Cyngor drwy:

 • e-bostio mailto:housing.benefits@npt.gov.uk
 • ffonio'r Is-adran Budd-daliadau Tai ar
  • 01639 686838 (Castell-nedd) neu
  • 763454 (Port Talbot),
 • galw heibio i'r:
  • Siop Dan yr Unto Castell-nedd
   Y Ganolfan Ddinesig
   Castell-nedd
   SA11 3QZ
  • Is-adran Budd-daliadau Tai
   Y Ganolfan Ddinesig
   Port Talbot
   SA13 1PJ

 

Eich Arweiniad ich Treth y Cyngor
File type Document File size
pdf Eich Arweiniad ich Treth y Cyngor 2015-2016 5.79 MB