Talu dirwy parcio

Gallwch ddefnyddio'r wefan hon i dalu am Hysbysiad Tâl Cosb (PCN), i gael gwybod mwy am y trosedd, neu i apelio

Cyn talu'ch dirwy parcio, gwiriwch eich rhif cyfresol ar eich tocyn. Bydd rhifau cyfresol yn dechrau gyda naill ai NT0 neu NT6.

Talwch drwy'r opsiwn perthnasol isod:

Rhif cyfresol NT6

Talu dirwy parcio (Rhif cyfresol NT6)

Rhif cyfresol NT0

Talu dirwy parcio (Rhif cyfresol NT0)