Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Adrodd am gasgliad o gollwyd

Ni ddylai cartrefwyr gyflwyno mwy nag 1 bin olwynion i’w wacáu (neu’r hyn sy’n cyfateb mewn tai heb finiau olwynion, sef nid mwy na chyfanswm o 3 sach ddu).

Os oes gwastraff ychwanegol yn cael ei adael gan ein criwiau gyda sticer, nid yw hynny’n cael ei ystyried fel casgliad a gollwyd, a bydd angen i chi ei ailgyflwyno yn eich bin olwynion neu o fewn i’ch 3 sach ddu adeg y casgliad arferol nesaf.

Ni fyddwn yn casglu tecstilau mwyach o ymyl y ffordd fel rhan o'n gwasanaeth casglu eitemau i'w hailgylchu. Peidiwch ag adrodd am gasgliad coll ar gyfer tecstilau. Ewch i www.npt.gov.uk/recycle i gael rhagor o wybodaeth am opsiynau ailgylchu a dulliau ailddefnyddio amgen.

Gwirio eich diwrnod casglu

Cyn adrodd am gasgliad a gollwyd, efallai yr hoffech wirio eich diwrnod casglu. Yma, gallwch lawrlwytho eich calendr casgliadau.

Wirio eich diwrnod casglu

Sut i adrodd am gasgliad a gollwyd

Os nad ydym wedi casglu eich biniau neu eich ailgylchu, rhaid i chi adrodd am gasgliad a gollwyd. 

Bydd eich diwrnod casglu yr un diwrnod bob wythnos ond bydd yn amrywio ar wyliau banc.

Adrodd am gasgliad a gollwyd

Er mwyn sicrhau bod eich gwastraff yn cael ei gasglu, rhowch allan cyn 6yb ar ddiwrnod eich casgliad arferol neu y noson o'r blaen os gwelwch yn dda chyflwyno. Ni allwn warantu amser casglu ar y diwrnod.

Beth sy’n digwydd ar ôl i mi adrodd am gasgliad?

Ar gyfer eiddo unigol

Os ydych yn adrodd am ddiffyg casgliad cyn canol nos ar ddiwrnod eich casgliad, byddwn yn ceisio dychwelyd i’w gasglu erbyn 4.00pm ar y diwrnod gwaith nesaf.

Fodd bynnag, os nad ydym wedi dychwelyd i’w gasglu erbyn 4.00pm ar y diwrnod gwaith nesaf, yna bydd rhaid symud yr holl wastraff yn ôl i’r eiddo a’i ailgyflwyno ar eich diwrnod casglu nesaf.

Ar gyfer stryd gyfan neu gasgliad â chymorth

Os ydych yn adrodd am ddiffyg casgliad erbyn canol nos ar ddiwrnod eich casgliad, byddwn yn dychwelyd i’w gasglu erbyn 4.00pm ar y diwrnod gwaith nesaf.