Adrodd am gasgliad o gollwyd

Colli casgliadau sbwriel ac ailgylchu

Sut i adrodd am gasgliad a gollwyd

Os nad ydym wedi casglu eich biniau neu eich ailgylchu, rhaid i chi adrodd am gasgliad a gollwyd. 

Cyn adrodd am gasgliad a gollwyd, efallai yr hoffech wirio eich diwrnod casglu.  Yma, gallwch lawrlwytho eich calendr casgliadau.

Bydd eich diwrnod casglu yr un diwrnod bob wythnos ond bydd yn amrywio ar wyliau banc.

Adrodd am gasgliad a gollwyd

Er mwyn sicrhau bod eich gwastraff yn cael ei gasglu, rhowch allan cyn 6am ar ddiwrnod eich casgliad arferol neu y noson o'r blaen os gwelwch yn dda chyflwyno. Ni allwn warantu amser casglu ar y diwrnod.

Beth sy’n digwydd ar ôl i mi adrodd am gasgliad?

Ar gyfer eiddo unigol

Os ydych yn adrodd am ddiffyg casgliad cyn canol nos ar ddiwrnod eich casgliad, byddwn yn ceisio dychwelyd i’w gasglu erbyn 4.00pm ar y diwrnod gwaith nesaf.

Fodd bynnag, os nad ydym wedi dychwelyd i’w gasglu erbyn 4.00pm ar y diwrnod gwaith nesaf, yna bydd rhaid symud yr holl wastraff yn ôl i’r eiddo a’i ailgyflwyno ar eich diwrnod casglu nesaf.

Ar gyfer stryd gyfan neu gasgliad â chymorth

Os ydych yn adrodd am ddiffyg casgliad erbyn canol nos ar ddiwrnod eich casgliad, byddwn yn dychwelyd i’w gasglu erbyn 4.00pm ar y diwrnod gwaith nesaf.