Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Swyddfa Gofrestru

Marwolaethau

Bydd cofrestryddion yn parhau i gofrestru marwolaethau dros y ffôn tan 25 Mawrth 2022. Gellir trefnu apwyntiadau i gofrestru drwy ffonio 01639 760020/ 21.

Bydd gwaith papur yr angladd yn cael ei e-bostio'n uniongyrchol at yr asiantaethau perthnasol. Bydd tystysgrifau'n cael eu hanfon drwy'r post.

Argyfwng y tu allan i oriau gwaith ffoniwch 01639 895455

Genedigaethau

Mae apwyntiadau cofrestru genedigaethau ar gael i rieni babanod a anwyd yn ardal Castell-nedd Port Talbot. Trefnir apwyntiadau ar ôl i fanylion y cofrestriad gael eu casglu drwy alwad ffôn gyda'r cofrestrydd.

Gofynnwn i bob rhiant newydd roi enw mam i ni, dyddiad geni'r plentyn a rhif ffôn cyswllt i registrars@npt.gov.uk neu ffoniwch 01639 760020/ 21/ 22

Hysbysiadau ar gyfer Priodas/Partneriaeth Sifil

Mae gwasanaeth cyfyngedig ar gael ar hyn o bryd, dim ond ar gyfer seremonïau a drefnwyd fwy na thri mis i ddod y bydd apwyntiadau ar gael.

Gofynnwn i bob cwpl sydd angen rhoi rhybudd i e-bostio i ni, dyddiad y seremoni, y lleoliad, ynghyd ag enwau a rhif ffôn cyswllt neu ffoniwch 01639 760020/ 2.

Byddwn yn cysylltu â'r cwpl yn uniongyrchol i drefnu apwyntiad i fynychu.

Seremonïau ar gyfer Priodas/Partneriaeth Sifil

Mae Llywodraeth Cymru wedi diweddaru ei chanllawiau ar gyfer gweinyddu priodasau mewn man addoli sydd wedi'i gofrestru ar gyfer priodasau a phartneriaethau sifil lle mae'r man addoli hefyd yn eiddo cymeradwy, yn amodol ar ofynion cadw pellter corfforol yn eu lle.

Argyfwng y tu allan i oriau gwaith ffoniwch 01639 895455

Copi o Dystysgrifau

Ar gyfer Genedigaethau, Marwolaethau, Priodasau, Partneriaethau Sifil a ddigwyddodd yn ardal Castell-nedd Port Talbot, dylech wneud cais ar-lein neu gysylltu â'r Swyddfa Gofrestru dros y ffôn ar 01639 760020/ 21

Nid oes cyfleuster i gasglu ceisiadau'n bersonol a bydd pob cais yn cael ei bostio yn ddibynnol ar y ffi ymgeisio a delir.

Mae mynediad i'r Swyddfa Gofrestru ar hyn o bryd yn gwbl drwy apwyntiad yn unig

Ble mae'r swyddfa gofrestru?

Mae’r Swyddfa Gofrestru wedi ei leoli yn

I gofrestru genedigaeth, marwolaeth, priodas neu bartneriaeth sifil, bydd angen i chi wne

Oriau Agor Swyddfa

  • Dydd Llun – Dydd Iau 9.30  yb i 4.30 yp
  • Dydd Gwener  9.30 yb i  4.00 yp

Mae priodasau yn cael eu chynnal yn y Swyddfa Gofrestru:
6 diwrnod yr wythnos (dydd Llun i ddydd Sadwrn)

Mae priodasau yn cael eu chynnal yn adeiladau cymeradwy:
7 diwrnod yr wythnos (gan gynnwys gwyliau banc)

Cofnodion Hanesyddol

Mae Gwasanaeth Cofnodion Hanesyddol ar gael ar gyfer y mater o Tystysgrifau Hanes Teulu. Mae ein cofnodion yn dyddio o 1837 i’r bresennol.

Gwasanaeth Cofnodion Hanesyddol hefyd ar gael gan y Gwasanaeth Archifau Gorllewin Morgannwg

Adnoddau eraill: