Cyngor Castell-nedd Port Talbot

Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Croeso i Gyngor Castell-nedd Port Talbot

Gwasanaethau

Newyddion

Ein Lle, Ein Dyfodol: Trawsnewidiad Diwylliannol ar y Ffordd i Gastell-nedd Port Talbot

Mae tair strategaeth ddeinamig newydd wedi’u lansio a fydd gyda’i gilydd yn ceisio cyflawni’r nod o fuddsoddi mewn diwylliant a threftadaeth er budd pobl leol, ac ar yr un pryd beri fod Castell-nedd Port Talbot yn gyrchfan a gydnabyddir yn genedlaethol i ymwelwyr erbyn 2030.

Rhian Thomas o Gastell-nedd Port Talbot yn cael ei henwi’n Addysgwr y Flwyddyn mewn Ysgol Gynradd gan wobrau cenedlaetho

MAE ATHRAWES O GASTELL-NEDD PORT TALBOT wedi ennill prif wobr yn y chweched Gwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru.

Pontio Tata Steel

Hwb ar-lein gyda gwybodaeth, cymorth a chefnogaeth i bobl a busnesau lle mae Pontio Tata Steel wedi effeithio arnynt.

Help gyda chostau byw

Rydyn ni eisiau sicrhau fod holl breswylwyr Castell-nedd Port Talbot yn cael yr help a’r gefnogaeth ariannol sydd ar gael iddyn nhw.

Digwyddiadau yn CNPT

Rhestr o Digwyddiadau

Dweud eich Dweud

Rhowch adborth i ni ar pynciau sy'n perthnasol i Castell-nedd Port Talbot