Cyngor Castell-nedd Port Talbot

Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Croeso i Gyngor Castell-nedd Port Talbot

Gwasanaethau

Newyddion

Y cyngor yn cynnal Digwyddiad Cymorth i Landlordiaid

Bydd Cyngor Castell-nedd Port Talbot yn cynnal digwyddiad am ddim ar gyfer landlordiaid sy'n berchen ar eiddo yn yr ardal. Nod y digwyddiad hwn yw rhoi gwybodaeth werthfawr am y cymorth a'r cyfleoedd cyllido sydd ar gael.

Gwahodd trigolion i fynd yn ddigidol mewn digwyddiadau galw heibio yn y gymuned

Mae prosiect sydd â'r nod o bontio'r gagendor digidol a chefnogi trigolion drwy ei gwneud hi'n haws iddynt ddefnyddio adnoddau digidol yn gwahodd trigolion i fynd i'w ddigwyddiadau galw heibio yn y gymuned.

Pontio Tata

Pontio Tata

Help gyda chostau byw

Rydyn ni eisiau sicrhau fod holl breswylwyr Castell-nedd Port Talbot yn cael yr help a’r gefnogaeth ariannol sydd ar gael iddyn nhw.

Digwyddiadau yn CNPT

Rhestr o Digwyddiadau

Dweud eich Dweud

Rhowch adborth i ni ar pynciau sy'n perthnasol i Castell-nedd Port Talbot