Cyngor Castell-nedd Port Talbot

Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Croeso i Gyngor Castell-nedd Port Talbot

Gwasanaethau

Newyddion

Cynghorwyr yn cymeradwyo parcio rhad ac am ddim dros dymor yr Ŵyl yng Nghastell-nedd, Port Talbot a Phontardawe

Mae cynghorwyr Castell-nedd Port Talbot wedi cymeradwyo rhoi Parcio Nadolig Rhad ac am Ddim i ganol trefi Castell-nedd, Port Talbot a Phontardawe o ddydd Sadwrn 10 Rhagfyr 2022 tan ddydd Sul 1 Ionawr 2023.

Cymeradwyo dros hanner miliwn mewn Grantiau Trydydd Sector

Mae aelodau Cabinet Cyngor Castell-nedd Port Talbot wedi cymeradwyo grantiau sy’n werth dros hanner miliwn o bunnoedd i 37 ymgeisydd llwyddiannus fel rhan o’i gynllun cyllido Grantiau’r Trydydd Sector ar gyfer 2023/24.

Help gyda chostau byw

Rydyn ni eisiau sicrhau fod holl breswylwyr Castell-nedd Port Talbot yn cael yr help a’r gefnogaeth ariannol sydd ar gael iddyn nhw.

Dewch i Sgwrsio - Cyfarfodydd cyhoeddus cyllideb

Mae aelodau wedi cyhoeddi cyfres o cyfarfodydd cyhoeddus i drafod yr amodau ariannol cythryblus presennol

Digwyddiadau yn CNPT

Rhestr o Digwyddiadau

Dweud eich Dweud

Rhowch adborth i ni ar pynciau sy'n perthnasol i Castell-nedd Port Talbot