Cyngor Castell-nedd Port Talbot

Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Croeso i Gyngor Castell-nedd Port Talbot

Gwasanaethau

Newyddion

Hoffi cloddio yn ein hanes? Beth am ymuno â Chlwb Archeoleg newydd CPT?

Hoffi hanes? Eisiau dysgu mwy am yr ardal leol, astudio creiriau, cael eich dwylo’n frwnt a dysgu sgiliau go iawn yr archeolegydd?

Golau gwyrdd i ymgynghoriad ar gynllun ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg newydd ym Mynachlog Nedd

Mae cynghorwyr wedi rhoi caniatâd i gynnal ymgynghoriad cyhoeddus ar gyfer cynlluniau i sefydlu ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg yng Nghastell-nedd.

Digwyddiadau yn CNPT

Rhestr o Digwyddiadau

Dweud eich Dweud

Rhowch adborth i ni ar pynciau sy'n perthnasol i Castell-nedd Port Talbot

Gwybodaeth Godre’r Graig

Gwybodaeth Diweddaraf Godre’r Graig

Gwybodaeth am Lifogydd Sgiwen

Gwybodaeth Diweddaraf am Lifogydd Sgiwen