Cyngor Castell-nedd Port Talbot

Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Croeso i Gyngor Castell-nedd Port Talbot

Gwasanaethau

Newyddion

Penderfyniad i ad-drefnu ysgolion Cwm Tawe – diweddariad

Mae gweinyddiaeth newydd Clymblaid yr Enfys yng Nghyngor Castell-nedd Port Talbot wedi arwyddo ei bod yn dymuno adolygu’r penderfyniad a wnaed o ran ad-drefnu ysgolion yng Nghwm Tawe. Mae’n ceisio sefydlu a oes ffyrdd amgen o ddod â safonau Ysgolion yr 21ain Ganrif i Gwm Tawe a fyddai’n fwy derbyniol i’r gymuned.

Cabinet clymblaid yr enfys i drafod cronfa liniaru caledi gwerth £2m ac ysgol cyfrwng Cymraeg cychwynnol newydd

Bydd Cabinet Clymblaid Enfys newydd Cyngor Castell-nedd Port Talbot yn cyfarfod am y tro cyntaf yr wythnos hon i ystyried ystod o faterion pwysig.

Wcráin: cefnogaeth i bobl a effeithir

Sut gallwch chi helpu a chefnogi pobl Wcráin

Digwyddiadau yn CNPT

Rhestr o Digwyddiadau

Dweud eich Dweud

Rhowch adborth i ni ar pynciau sy'n perthnasol i Castell-nedd Port Talbot