Cyngor Castell-nedd Port Talbot

Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Croeso i Gyngor Castell-nedd Port Talbot

Gwasanaethau

Newyddion

Mae portffolio’r Fargen Ddinesig yn cael ei gydnabod am ei effaith gadarnhaol drwy ennill rhai o brif wobrau’r diwydiant

Mae Bargen Ddinesig Bae Abertawe, sy'n dechrau trawsnewid de-orllewin Cymru yn rhanbarth ffyniannus a chynaliadwy i'w drigolion weithio a byw ynddo, wedi cael cydnabyddiaeth drwy ennill nifer o wobrau nodedig y diwydiant yn ystod y 12 mis diwethaf.

Lle newydd, diogel, i bobl ifanc yng nghanol tref Castell-nedd

Mae Cyngor Castell-nedd Port Talbot a Chomisiynydd yr Heddlu a Throseddu ar gyfer De Cymru wedi dod ynghyd i greu lle newydd, diogel, i bobl ifanc ynghanol tref Castell-nedd.

Help gyda chostau byw

Rydyn ni eisiau sicrhau fod holl breswylwyr Castell-nedd Port Talbot yn cael yr help a’r gefnogaeth ariannol sydd ar gael iddyn nhw.

Cyngor yn cymeradwyo'r gyllideb

Bydd dros £500 miliwn, gan gynnwys grantiau ac incwm arall, yn cael ei wario dros y flwyddyn i ddod ar wasanaethau hanfodol sy’n effeithio ar fywydau 140,000+ o breswylwyr.

Digwyddiadau yn CNPT

Rhestr o Digwyddiadau

Dweud eich Dweud

Rhowch adborth i ni ar pynciau sy'n perthnasol i Castell-nedd Port Talbot