Cyngor Castell-nedd Port Talbot

Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Croeso i Gyngor Castell-nedd Port Talbot

Gwasanaethau

Newyddion

Cabinet Clymblaid yr Enfys yn cymeradwyo cynllun lliniaru caledi gwerth £2m ac ysgol Gymraeg ddechreuol newydd

Mae Cabinet newydd Clymblaid yr Enfys Cyngor Castell-nedd Port Talbot wedi cytuno i symud ymlaen gyda chynlluniau ar gyfer ‘ysgol ddechreuol’ cyfrwng Cymraeg gyntaf erioed Castell-nedd Port Talbot ym Mynachlog Nedd.

Penderfyniad i ad-drefnu ysgolion Cwm Tawe – diweddariad

Mae gweinyddiaeth newydd Clymblaid yr Enfys yng Nghyngor Castell-nedd Port Talbot wedi arwyddo ei bod yn dymuno adolygu’r penderfyniad a wnaed o ran ad-drefnu ysgolion yng Nghwm Tawe. Mae’n ceisio sefydlu a oes ffyrdd amgen o ddod â safonau Ysgolion yr 21ain Ganrif i Gwm Tawe a fyddai’n fwy derbyniol i’r gymuned.

Wcráin: cefnogaeth i bobl a effeithir

Sut gallwch chi helpu a chefnogi pobl Wcráin

Digwyddiadau yn CNPT

Rhestr o Digwyddiadau

Dweud eich Dweud

Rhowch adborth i ni ar pynciau sy'n perthnasol i Castell-nedd Port Talbot