Cyngor Castell-nedd Port Talbot

Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Croeso i Gyngor Castell-nedd Port Talbot

Gwasanaethau

Newyddion

Cyngor yn datgelu’r arf ddiweddaraf yn y frwydr yn erbyn tyllau ffyrdd yng Nghastell-nedd Port Talbot

Mae Cyngor Castell-nedd Port Talbot wedi derbyn peiriant trwsio tyllau ffordd (potholes) newydd a fydd yn gwneud cywiro’r diffygion mewn heolydd yn llawer haws a mwy sydyn.

Erlyniad Porthiant Anifeiliaid Happy Hounds

Mae Cyfarwyddwr busnes sy'n gweithgynhyrchu bwyd anifeiliaid anwes amrwd yng Nghastell-nedd Port Talbot, sy'n cyflenwi perchnogion a bridwyr cŵn ar draws De Cymru a'r ffin â Lloegr, wedi'i erlyn gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot am gyflenwi bwyd anifeiliaid anwes anniogel a gweithredu o dan amodau aflan.

Help gyda chostau byw

Rydyn ni eisiau sicrhau fod holl breswylwyr Castell-nedd Port Talbot yn cael yr help a’r gefnogaeth ariannol sydd ar gael iddyn nhw.

Parhewch i Sgwrsio

Gall eich barn, eich pryderon, a'ch syniadau helpu i lunio'r hyn y mae'r cyngor yn ei wneud yn y dyfodol.

Digwyddiadau yn CNPT

Rhestr o Digwyddiadau

Dweud eich Dweud

Rhowch adborth i ni ar pynciau sy'n perthnasol i Castell-nedd Port Talbot