Cyngor Castell-nedd Port Talbot

Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Croeso i Gyngor Castell-nedd Port Talbot

Gwasanaethau

Newyddion

Cronfa £2m Cynllun Lliniaru Caledi Castell-nedd Port Talbot ar agor nawr

Mae’r gronfa o £2m ar gyfer Cynllun Lliniaru Caledi Castell-nedd Port Talbot, a sefydlwyd gyda’r nod o gefnogi’r preswylwyr lleol hynny sydd fwyaf mewn angen cymorth yn ystod yr argyfwng costau byw, bellach ar agor.

Cyngor yn gobeithio newid ffawd Amgueddfa Lofaol Cefn Coed

Mae cynghorwyr Castell-nedd Port Talbot wedi dewis cadw Amgueddfa Lofaol Cefn Coed gyda’r bwriad o dyfu’r lle’n atyniad treftadaeth o bwys.

Help gyda chostau byw

Rydyn ni eisiau sicrhau fod holl breswylwyr Castell-nedd Port Talbot yn cael yr help a’r gefnogaeth ariannol sydd ar gael iddyn nhw.

Dewch i Sgwrsio - Cyfarfodydd cyhoeddus cyllideb

Mae aelodau wedi cyhoeddi cyfres o cyfarfodydd cyhoeddus i drafod yr amodau ariannol cythryblus presennol

Digwyddiadau yn CNPT

Rhestr o Digwyddiadau

Dweud eich Dweud

Rhowch adborth i ni ar pynciau sy'n perthnasol i Castell-nedd Port Talbot