Cyngor Castell-nedd Port Talbot

Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Croeso i Gyngor Castell-nedd Port Talbot

Gwasanaethau

Newyddion

Gwahodd trigolion i fynd yn ddigidol mewn digwyddiadau galw heibio yn y gymuned

Mae prosiect sydd â'r nod o bontio'r gagendor digidol a chefnogi trigolion drwy ei gwneud hi'n haws iddynt ddefnyddio adnoddau digidol yn gwahodd trigolion i fynd i'w ddigwyddiadau galw heibio yn y gymuned.

Cyngor Castell-nedd Port Talbot a Phrifysgol Abertawe’n llofnodi Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth

Mae Cyngor Castell-nedd Port Talbot a Phrifysgol Abertawe wedi llofnodi Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth i’w helpu i weithio’n agosach ar feysydd hanfodol o ddiddordeb cyffredin fel gweithio’n effeithiol gyda diwydiant a chefnogi datblygu sgiliau hanfodol ar gyfer y rhanbarth.

Pontio Tata

Pontio Tata

Help gyda chostau byw

Rydyn ni eisiau sicrhau fod holl breswylwyr Castell-nedd Port Talbot yn cael yr help a’r gefnogaeth ariannol sydd ar gael iddyn nhw.

Digwyddiadau yn CNPT

Rhestr o Digwyddiadau

Dweud eich Dweud

Rhowch adborth i ni ar pynciau sy'n perthnasol i Castell-nedd Port Talbot