Hepgor gwe-lywio

Datganiad I'r Wasg

Datganiad I'r Wasg

Wyth Awgrym Ailgylchu Ardderchog ar gyfer Castell-nedd Port Talbot y Nadolig hwn

20 Rhagfyr 2016

Ailgylchwch bopeth posib y Nadolig hwn

Green Bob

1. Rhowch fwyd dros ben diangen yn eich bin gwastraff bwyd

Wyddech chi fod 30% o wastraff cyffredinol (gwastraff sachau du) yng Nghastell-nedd Port Talbot yn cynnwys gwastraff bwyd y gellir ei ailgylchu?

Mae gwastraff bwyd sy'n cael ei anfon i'w dirlenwi'n cael effaith fawr ar yr amgylchedd am ei fod yn pydru ac yn rhyddhau methan - nwy tŷ gwydr niweidiol sy'n 25 gwaith yn gryfach na charbon deuocsid.

Mae ailgylchu bwyd yn hawdd; gall holl fwyd dros ben eich cinio Nadolig gael ei ailgylchu - yr esgyrn hefyd.

Cofiwch gael gwared ar y pecynnu a pheidiwch ag arllwys unrhyw hylifau yn eich bin bwyd.


2. Ni ellir ailgylchu'r rhan fwyaf o bapur lapio ar hyn o bryd

Y rheswm am hyn yw bod y rhan fwyaf o bapur lapio'n cynnwys llifynnau, ffoil a phefr sy'n halogi'r holl lwyth mewn safle byrnu.

I osgoi problemau halogi, mae Cyngor Castell-nedd Port Talbot yn cynghori preswylwyr i waredu papur lapio yn eu gwastraff sachau du.


3. Gellir ailgylchu cardiau Nadolig

Dylid ailgylchu'r rhain gyda'ch papur wrth ymyl y ffordd.

4. Gellir ailgylchu'r goeden Nadolig

Wedi i chi orffen gyda'ch coeden Nadolig, tynnwch yr holl addurniadau, torrwch y goeden a'i hailgylchu yn eich bagiau gwastraff gardd clir, gan sicrhau bod y bagiau wedi'u clymu.

Gellir rhoi bywyd newydd i goeden Nadolig fel sglodion pren neu gompost.


5. Gall labeli ailgylchu fod yn ddryslyd

Gall labeli ailgylchu fod yn ddryslyd i lawer ohonom - er enghraifft, gall pecynnu gynnwys y geiriau 'wedi'i wneud o ddeunyddiau a ailgylchwyd', ond nid yw hyn o reidrwydd yn golygu y gellir ei ailgylchu.
Os nad ydych yn siŵr, gwiriwch y label ailgylchu ar y pecyn (yr OPRL).

6. Ewch ati i wirio'ch diwrnodau ailgylchu

Gwiriwch eich diwrnodau casglu ar gyfer y Nadolig yma:
www.npt.gov.uk/ailgylchu

Cofiwch y bydd holl Ganolfannau Ailgylchu a Gwastraff Cartref Castell-nedd Port Talbot ar gau Ddydd Nadolig, dydd Gŵyl San Steffan a Dydd Calan.


7. Ailgylchwch bopeth posib y Nadolig hwn

Rydym yn deall y gallech gronni mwy o wastraff nad oes modd ei ailgylchu nag arfer dros y Nadolig; os oes angen i chi roi sach ddu ychwanegol allan ar gyfer eich casgliad cyntaf ar ôl y Nadolig, byddwn yn ei chasglu. Gwnewch bob ymdrech i ailgylchu.

Bydd y cyfyngiadau arferol yn ailgychwyn yr wythnos ganlynol.

8. Dilynwch Recycle4NPT ar Facebook a Twitter

Ar gyfer y newyddion diweddaraf, ac awgrymiadau dilynwch @Recycle4NPT ar Twitter a hoffwch Recycle4NPT ar Facebook.