Cyngor Castell-nedd Port Talbot

Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Croeso i Gyngor Castell-nedd Port Talbot

Gwasanaethau

Newyddion

Shopmobility yn cynnig gwasanaethau glan môr a chasglu newydd

Mae Shopmobility Castell-nedd Port Talbot yn cyflwyno gwasanaeth sgwteri symudedd ar gyfer Glan Môr Aberafan am y tro cyntaf a hefyd yn cynnig gwneud bywyd yn haws i gwsmeriaid drwy ddarparu gwasanaeth casglu o ddrws i ddrws newydd.

Annog pleidleiswyr i wneud yn siŵr eu bod yn barod am yr etholiad cyn ei bod yn rhy hwyr

Mae'n rhaid i unrhyw un sydd am bleidleisio yn yr etholiad cyffredinol ar 4 Gorffennaf fod wedi cofrestru i bleidleisio cyn y dyddiad cau am hanner nos ar 18 Mehefin.

Pontio Tata Steel

Hwb ar-lein gyda gwybodaeth, cymorth a chefnogaeth i bobl a busnesau lle mae Pontio Tata Steel wedi effeithio arnynt.

Help gyda chostau byw

Rydyn ni eisiau sicrhau fod holl breswylwyr Castell-nedd Port Talbot yn cael yr help a’r gefnogaeth ariannol sydd ar gael iddyn nhw.

Digwyddiadau yn CNPT

Rhestr o Digwyddiadau

Dweud eich Dweud

Rhowch adborth i ni ar pynciau sy'n perthnasol i Castell-nedd Port Talbot