Cyngor Castell-nedd Port Talbot

Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Croeso i Gyngor Castell-nedd Port Talbot

Gwasanaethau

Newyddion

Wythnos ar ôl i leisio eich barn am gyllideb Cyngor Castell-nedd Port Talbot a’r cynlluniau adfer ar ôl y pandemig!

Dim cynnydd i gyfraddau Treth y Cyngor, buddsoddi yn adferiad ein cymunedau a’r economi leol, ac arian i helpu taclo’r argyfyngau hinsawdd a natur lleol… dyma rai’n unig o blith y cynigion yng nghyllideb drafft y Cyngor ar gyfer 2022/23.

Parc Gwledig Gnoll, sydd mor boblogaidd, dan warchae gan fandaliaid - Helpwch ni i warchod eich ased gymunedol werthfawr

Mae pandemig Covid-19 wedi dangos mor bwysig yw llecynnau agored cyhoeddus i’n llesiant o ran corff a meddwl, ac mae Castell-nedd Port Talbot yn ffodus o gael ardaloedd hyfryd o goedwig, parciau a glan môr.

Digwyddiadau yn CNPT

Rhestr o Digwyddiadau

Dweud eich Dweud

Rhowch adborth i ni ar pynciau sy'n perthnasol i Castell-nedd Port Talbot

Gwybodaeth Godre’r Graig

Gwybodaeth Diweddaraf Godre’r Graig

Gwybodaeth am Lifogydd Sgiwen

Gwybodaeth Diweddaraf am Lifogydd Sgiwen