Cyngor Castell-nedd Port Talbot

Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Croeso i Gyngor Castell-nedd Port Talbot

Gwasanaethau

Newyddion

Cael statws Porthladd Rhydd yn rhoi’r rhanbarth ar flaen y gad yn y chwyldro ynni gwyrdd byd-eang medd Dirprwy Arweinydd

Bydd y Porthladd Rhydd Celtaidd newydd yn rhoi de orllewin Cymru ar flaen y gad yn chwyldro ynni gwyrdd y byd, meddai Dirprwy Arweinydd Cyngor Castell-nedd Port Talbot, y Cynghorydd Alun Llewelyn, wrth gyfarfod arbennig o’r cyngor ddydd Iau, Mawrth 23, 2023.

Prydau ysgol am ddim i’w cyflwyno i blant cynradd Blwyddyn 3 a 4 yng Nghastell-nedd Port Talbot

Bydd 1908 yn ychwanegol o blant ysgol gynradd ym mlynyddoedd 3 a 4 yn derbyn prydau ysgol am ddim yng Nghastell-nedd Port Talbot.

Help gyda chostau byw

Rydyn ni eisiau sicrhau fod holl breswylwyr Castell-nedd Port Talbot yn cael yr help a’r gefnogaeth ariannol sydd ar gael iddyn nhw.

Cyngor yn cymeradwyo'r gyllideb

Bydd dros £500 miliwn, gan gynnwys grantiau ac incwm arall, yn cael ei wario dros y flwyddyn i ddod ar wasanaethau hanfodol sy’n effeithio ar fywydau 140,000+ o breswylwyr.

Digwyddiadau yn CNPT

Rhestr o Digwyddiadau

Dweud eich Dweud

Rhowch adborth i ni ar pynciau sy'n perthnasol i Castell-nedd Port Talbot