Cyngor Castell-nedd Port Talbot

Hepgor gwe-lywio

Croeso i Gyngor Castell-nedd Port Talbot

Chwillio

Hunan wasanaeth

Traeth Aberafan, CBSCNPT, 2018
Traeth Aberafan, CBSCNPT, 2018

Services

Symud. I arbed amser, ewch ar-lein... Gartref neu hwnt ac yma
Symud. I arbed amser, ewch ar-lein... Gartref neu hwnt ac yma

Newyddion

Atyniadau Twristiaid Castell-nedd Port Talbot yn Paratoi am Ymgyrch Ddramatig

Mae ymgyrch dwristiaeth newydd dan arweiniad Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot (CBSCPT) yn cael ei lansio'r mis yma. Mae ymgyrch Calon Ddramatig Cymru yn gobeithio denu twristiaid i'r ardal i aros dros nos tua diwedd 2021 ac i mewn i 2022.

Gwobr Rhagoriaeth genedlaethol i Gyngor Castell-nedd Port Talbot

Mae CPTPrynuLleol, a sefydlwyd gan Gyngor Castell-nedd Port Talbot i gysylltu cymunedau â busnesau fu’n darparu cyflenwadau a chefnogaeth mawr eu hangen yn ystod pandemig Covid-19 wedi ennill gwobr genedlaethol o bwys.

Dewch i Sgwrsio

Siarad â ni am yr hyn sy'n bwysig i chi.

Dweud eich Dweud

Rhowch adborth i ni ar pynciau sy'n perthnasol i Castell-nedd Port Talbot