Cyngor Castell-nedd Port Talbot

Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Croeso i Gyngor Castell-nedd Port Talbot

Gwasanaethau

Newyddion

Cabinet clymblaid yr enfys i drafod cronfa liniaru caledi gwerth £2m ac ysgol cyfrwng Cymraeg cychwynnol newydd

Bydd Cabinet Clymblaid Enfys newydd Cyngor Castell-nedd Port Talbot yn cyfarfod am y tro cyntaf yr wythnos hon i ystyried ystod o faterion pwysig.

Canolfan Dechnoleg y Bae, Castell-nedd Port Talbot yn ennill gwobr rhagoriaeth adeiladu am adeilad sero net

Mae adeilad Cyngor Castell-nedd Port Talbot gwerth £7.9m, Canolfan Dechnoleg y Bae, wedi ennill gwobr bwysig Sero Net yng Ngwobrau Rhagoriaeth Adeiladu Cymru (CEW) eleni.

Wcráin: cefnogaeth i bobl a effeithir

Sut gallwch chi helpu a chefnogi pobl Wcráin

Digwyddiadau yn CNPT

Rhestr o Digwyddiadau

Dweud eich Dweud

Rhowch adborth i ni ar pynciau sy'n perthnasol i Castell-nedd Port Talbot