Cyngor Castell-nedd Port Talbot

Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Croeso i Gyngor Castell-nedd Port Talbot

Gwasanaethau

Newyddion

Mal Pope i gyflwyno Cyngerdd y Cofio 2023 Maer Castell-nedd Port Talbot

Bydd Cyngerdd y Cofio Maer Castell-nedd Port Talbot, sy’n dychwelyd i Theatr y Dywysoges Frenhinol ddydd Gwener 27 Hydref, yn cael ei gyflwyno gan y canwr, cyfansoddwr a chyflwynydd radio a theledu poblogaidd Mal Pope.

“Ar hyd y nos!” Dadorchuddio cerflun efydd o Max Boyce yn ei Lyn-nedd annwyl cyn bo hir

Bydd cerflun ysblennydd o’r digrifwr, canwr a diddanwr Max Boyce yn cael ei ddatgelu yn nhref enedigol y cyn-löwr poblogaidd, Glyn-nedd, ar 30 Medi 2023.

Help gyda chostau byw

Rydyn ni eisiau sicrhau fod holl breswylwyr Castell-nedd Port Talbot yn cael yr help a’r gefnogaeth ariannol sydd ar gael iddyn nhw.

Parhewch i Sgwrsio

Gall eich barn, eich pryderon, a'ch syniadau helpu i lunio'r hyn y mae'r cyngor yn ei wneud yn y dyfodol.

Digwyddiadau yn CNPT

Rhestr o Digwyddiadau

Dweud eich Dweud

Rhowch adborth i ni ar pynciau sy'n perthnasol i Castell-nedd Port Talbot