Cyngor Castell-nedd Port Talbot

Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Croeso i Gyngor Castell-nedd Port Talbot

Gwasanaethau

Newyddion

Gofyn i bobl fynegi diddordeb ar gyfer Cronfa Ddatblygu Eiddo Glannau Port Talbot sy’n werth £10m

Mae Cronfa Ddatblygu Eiddo (PDF) newydd gwerth £10m, gyda’r nod o hybu buddsoddiad yn ardal Glannau Port Talbot, bellach ar agor, ac mae Cyngor Castell-nedd Port Talbot yn ceisio mynegiant o ddiddordeb gan gwmnïau, tirfeddianwyr a datblygwyr.

Traeth Aberafan yn ennill Gwobr Glan Môr 2022

Mae TRAETH ABERAFAN wedi cael ei enwi fel un o draethau gorau’r wlad gan yr elusen amgylcheddol Cadw Cymru’n Daclus sydd wedi dyfarnu Gwobr Glan Môr bwysig iddo yn 2022.

Wcráin: cefnogaeth i bobl a effeithir

Sut gallwch chi helpu a chefnogi pobl Wcráin

Digwyddiadau yn CNPT

Rhestr o Digwyddiadau

Dweud eich Dweud

Rhowch adborth i ni ar pynciau sy'n perthnasol i Castell-nedd Port Talbot