Cyngor Castell-nedd Port Talbot

Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Croeso i Gyngor Castell-nedd Port Talbot

Gwasanaethau

Newyddion

Gofyn i gynghorwyr gymeradwyo cyllideb sy’n gwarchod gwasanaethau hanfodol ar adeg heriol yn ariannol

Er gwaetha’r pwysau digynsail ar gyllidebau, a galwadau cynyddol ar wasanaethau, gobaith Cyngor Castell-nedd Port Talbot yw gosod cyllideb ar gyfer 2024/25 fydd ddim yn arwain at golli swyddi a gwasanaethau i’r un graddau ag a welir mewn rhannau eraill o Gymru.

Y cyngor yn cynnal Digwyddiad Cymorth i Landlordiaid

Bydd Cyngor Castell-nedd Port Talbot yn cynnal digwyddiad am ddim ar gyfer landlordiaid sy'n berchen ar eiddo yn yr ardal. Nod y digwyddiad hwn yw rhoi gwybodaeth werthfawr am y cymorth a'r cyfleoedd cyllido sydd ar gael.

Pontio Tata

Pontio Tata

Help gyda chostau byw

Rydyn ni eisiau sicrhau fod holl breswylwyr Castell-nedd Port Talbot yn cael yr help a’r gefnogaeth ariannol sydd ar gael iddyn nhw.

Digwyddiadau yn CNPT

Rhestr o Digwyddiadau

Dweud eich Dweud

Rhowch adborth i ni ar pynciau sy'n perthnasol i Castell-nedd Port Talbot