Cyngor Castell-nedd Port Talbot

Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Croeso i Gyngor Castell-nedd Port Talbot

Gwasanaethau

Newyddion

Parc Gwledig Margam yn Dadorchuddio Biniau Ailgylchu Newydd

Mae Parc Gwledig Margam wedi cyflwyno biniau ailgylchu newydd a osodwyd ar hyd a lled y parc at ddefnydd ymwelwyr, gyda’r nod o wella profiad yr ymwelwyr a’r amgylchedd ar yr un pryd.

Cau heol dros dro oherwydd digwyddiad ffilmio: Heol yr Orsaf, Port Talbot

Bydd Heol yr Orsaf ym Mhort Talbot ar gau i gerbydau o ddydd Mawrth 6 Mehefin tan ddydd Iau 8 Mehefin 2023 oherwydd digwyddiad ffilmio.

Help gyda chostau byw

Rydyn ni eisiau sicrhau fod holl breswylwyr Castell-nedd Port Talbot yn cael yr help a’r gefnogaeth ariannol sydd ar gael iddyn nhw.

Cyngor yn cymeradwyo'r gyllideb

Bydd dros £500 miliwn, gan gynnwys grantiau ac incwm arall, yn cael ei wario dros y flwyddyn i ddod ar wasanaethau hanfodol sy’n effeithio ar fywydau 140,000+ o breswylwyr.

Digwyddiadau yn CNPT

Rhestr o Digwyddiadau

Dweud eich Dweud

Rhowch adborth i ni ar pynciau sy'n perthnasol i Castell-nedd Port Talbot