Cyngor Castell-nedd Port Talbot

Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Croeso i Gyngor Castell-nedd Port Talbot

Gwasanaethau

Newyddion

Datgelu strategaethau beiddgar ar gyfer trawsnewid diwylliannol yng Nghastell-nedd Port Talbot erbyn 2030

Mae tair strategaeth newydd ddynamig wedi cael eu datgelu sydd â'r nod o wneud Castell-nedd Port Talbot yn gyrchfan a gydnabyddir yn genedlaethol sy'n cynnig arlwy hygyrch o safon uchel ym meysydd chwaraeon, treftadaeth, celfyddydau a diwylliant.

Cyngor yn datgelu’r arf ddiweddaraf yn y frwydr yn erbyn tyllau ffyrdd yng Nghastell-nedd Port Talbot

Mae Cyngor Castell-nedd Port Talbot wedi derbyn peiriant trwsio tyllau ffordd (potholes) newydd a fydd yn gwneud cywiro’r diffygion mewn heolydd yn llawer haws a mwy sydyn.

Help gyda chostau byw

Rydyn ni eisiau sicrhau fod holl breswylwyr Castell-nedd Port Talbot yn cael yr help a’r gefnogaeth ariannol sydd ar gael iddyn nhw.

Parhewch i Sgwrsio

Gall eich barn, eich pryderon, a'ch syniadau helpu i lunio'r hyn y mae'r cyngor yn ei wneud yn y dyfodol.

Digwyddiadau yn CNPT

Rhestr o Digwyddiadau

Dweud eich Dweud

Rhowch adborth i ni ar pynciau sy'n perthnasol i Castell-nedd Port Talbot