Cyngor Castell-nedd Port Talbot

Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Croeso i Gyngor Castell-nedd Port Talbot

Gwasanaethau

Newyddion

Cantorion ifanc Castell-nedd Port Talbot yn codi lleisiau i godi arian ar gyfer Wcráin

Mae cantorion ifanc o ysgolion Castell-nedd Port Talbot yn serennu mewn fideo o’u fersiwn ysbrydoledig o’r gân You’re the Voice a ganwyd yn enwog gan John Farnham.

Pythefnos Gofal Maeth i ddathlu gofalwyr maeth yng Nghastell-nedd Port Talbot

Dros y ddwy flynedd diwethaf, effeithiwyd yn fawr ar deuluoedd ar draws y wlad gan y pandemig.

Wcráin: cefnogaeth i bobl a effeithir

Sut gallwch chi helpu a chefnogi pobl Wcráin

Digwyddiadau yn CNPT

Rhestr o Digwyddiadau

Dweud eich Dweud

Rhowch adborth i ni ar pynciau sy'n perthnasol i Castell-nedd Port Talbot