Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Trwyddedau

Oherwydd yr achosion presennol o Coronafeirws (COVID-19) yn y DU, mae'r swyddfa Drwyddedu ar gau ar hyn o bryd, cyfeiriwch bob cyfathrebiad at licensing@npt.gov.uk bydd swyddogion yn eu monitro yn ystod oriau swyddfa.

Oriau Swyddfa
Oriau Swyddfa Dydd Llun – Dydd Iau 08:45 – 17:00
Dydd Gwener 08:45 – 16:30

Dylech gyfeirio ceisiadau am apwyntiadau prawf tacsi a drefnwyd ymlaen llaw at licensing@npt.gov.uk
Tacsis a Thrwyddedu Preifat

Cerbydau Hacni a Cherbydau Hurio Preifat

Alcohol ac Adloniant

Gwybodaeth ynglŷn â thrwyddedau alcohol ac adloniant

Trwyddedau Priffyrdd

Trwyddedau Priffyrdd

Cysylltwch â’r Adran Trwyddedu

Cysylltwch â’r Adran Trwyddedu

Delwyr Metel Sgrap

Mae pob Gwerthwr Metel Sgrap wedi i gael Trwydded

Casgliadau Elusennol

Casgliadau Elusennol

Masnachu ar y Stryd

Gwneud cais am ganiatâd fasnachu ar y stryd .

Trwyddedu Anifeiliaid

Trwyddedu Anifeiliaid

Gamblo & Loterïau

Gamblo & Loterïau