Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Cydlynwyr Ardaloedd Lleol

Cefnogaeth yn eich cymuned

Mae Cydlynu Ardaloedd Lleol yn gynllun i helpu pobl i beidio â chyrraedd argyfwng yn eu bywyd neu helpu pobl i wella os cafwyd argyfwng eisoes. Rydym yn gweithio gyda chi a’ch teulu i’ch helpu i fyw bywyd gwell.

Mae’r gefnogaeth am ddim; nid oes unrhyw asesiadau na phroses gyfeirio, na chyfyngiadau amser.

Sut gallwn helpu

Gall eich cydlynwr eich helpu i:

 • Gael mynediad i wybodaeth a gwasanaethau
 • Cael eich clywed, bod mewn rheolaeth a gwneud dewisiadau
 • Nodi eich cryfderau, nodau ac anghenion
 • Dod o hyd i atebion ymarferol i wneud newidiadau cadarnhaol
 • Datblygu'r defnydd o rwydweithiau lleol
 • Cynllunio am y dyfodol
 • Cymryd rhan yn eich cymuned leol

Rhwydweithiau Cefnogi

Mae gan gydlynwyr gysylltiadau a pherthnasoedd presennol i helpu pobl mewn argyfwng. Mae’r rhain yn cynnwys:

 • Gwasanaethau'r cyngor
 • Gwasanaethau iechyd
 • Gwasanaethau brys
 • Sefydliadau gwirfoddol
 • Grwpiau cymunedol

Cysylltwch â ni

Cysylltwch â'ch Cydlynydd Ardaloedd Lleol os ydych yn meddwl y gallech chi neu rywun rydych yn ei adnabod elwa o'i gymorth.

Cydlynwyr Ardaloedd Lleol Wardiau wedi'i Gorchuddio


 • Blaengwrach
 • Creunant
 • Glyn-nedd
 • Onllwyn
 • Blaendulais
 • Resolfen
Kirstie Richards
07866 794 343 07866 794 343 cell +447866794343

 • Alltwen
 • Rhos
 • Cwmllynfell
 • Godre’graig
 • Gwaun-Cae-Gurwen
 • Brynaman Isaf
 • Pontardawe
 • Trebanos
 • Ystalyfera
Christy Buckley
07813 008 208 07813 008 208 cell +447813008208

 • Llansawel - Dwyrain
 • Llansawel - Gorllewin
 • Cimla
 • Castell-nedd - Dwyrain
 • Castell-nedd - Gogledd
 • Castell-nedd - De
 • Tonna
Emma Jones
07583 780 991 07583 780 991 cell +447583780991


 • Aderdulais
 • Bryncoch - Gogledd
 • Bryncoch - De
 • Cadoxton
 • Coedffranc - Canolog
 • Coedffranc - Gogledd
 • Coedffranc - Gorllewin
 • Dyffryn
Jayne Coleman
07976 774 147 07976 774 147 cell +447976774147

 • Cymmer
 • Glyncorrwg
 • Gwynfi
 • Bryn a Cwmafan
 • Pelenna
 • Port Talbot
 • Taibach
 • Margam
Aled Davies
07816 929 489 07816 929 489 cell +447816929489

 • Baglan
 • Aberafan
 • Sandfields 
 • Sandfields - Gorllewin
Natalia Kudla
07866912842 07866912842 cell +447866912842

Natalia Kudla - Cydlynwyr Ardaloedd Lleol

 • Godre'r Graig
 • Cwmllynfell
 • Ysytalyfera
Natalie Whitehurst
07870832947 07870832947 cell +447870832947

Natalie Whitehurst - Cydlynwyr Ardaloedd Lleol

 • Aberdualais
 • Cadoxton
 • Bryncoch
 • Caewern
Adam Humphreys
07866914814 07866914814 cell +447866914814

Adam Humphreys - Cydlynwyr Ardaloedd Lleol

 • Clyne and Melincourt
 • Tonna
 • Neath North
 • Resolven
Emma Jones
07866912930 07866912930 cell +447866912930

Emma Jones - Cydlynwyr Ardaloedd Lleol

 • Cimla
 • Pelenna
 • Neath South
Dan Garnell
07866916340 07866916340 cell +447866916340

Dan Garnell - Cydlynwyr Ardaloedd Lleol

 • Bryn
 • Cwmavon
 • Port Talbot
Amanda Noble
07866912836 07866912836 cell +447866912836

Amanda Noble - Local Area Coordinator for Taibach and Margam

 • Taibach
 • Margam
Hayley Williams
07866915796 07866915796 cell +447866915796

Hayley Williams - Cydlynwyr Ardaloedd Lleol

 • Aberavon
 • Baglan