Gwyl Bwyd a Diod Castell-nedd

Dydd Gwener 4ydd - Dydd Sul 6ed, 2019

Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn arddangosydd yng Ngŵyl Bwyd a Diod 2019, gallwch wneud cais ar-lein erbyn hyn:

Gallwch hefyd wneud yn siwr eich bod yn cadw i fyny gyda'r holl newyddion a gwybodaeth ddiweddaraf drwy ddilyn ni ar Trydar neu hoffi ein tudalen Facebook.

 
Cafodd Gŵyl Bwyd a Diod Castell-nedd ei eni yn 2009 ac ers hynny mae wedi sefydlu ei hun fel un o'r prif digwyddiadau yng nghalendr y dref. Dros y flynyddoedd, mae'r ŵyl wedi tynnu sylw at yr amrywiaeth o gynnyrch Cymreig o ansawdd uchel sydd ar gael yn lleol ac yn canolbwyntio ar yr amrywiaeth o gynnyrch sydd ar gael gan gyflenwyr gwobrwyol ym Marchnad Fictoraidd y dref a'r ardal gyfagos.

Yn ogystal â'r stondinwyr, mae'n gyfle gwych i’r siopau a’r bwytai sefydledig ganol y dref i arddangos eu cynnyrch i gynulleidfa ehangach.

Cynhelir Gŵyl Bwyd a Diod Castell-nedd dros tair diwrnod, ac mae’r Wyl yn croesawi tua 60 o arddangoswyr pob blwyddyn ac yn cynnwys cyflenwyr sydd wedi ennill gwobrau o Farchnad Fictoraidd Dan Do enwog Castell-nedd. Mae’r ŵyl yn wir ddathliad o gynnyrch lleol ac awyrgylch tref farchnad hanesyddol Castell Nedd.

Stryd yn Sgwâr yr Angel a Sgwâr Castell-nedd . Mae yna rhaglen adloniant ar gael yn y tafarnau lleol  dros y ddiwrnodau, sydd yn cynnwys cerddoriaeth fyw a diddanwyr y stryd.

Mae yna cyfle yng Ngŵyl Bwyd a Diod Castell-nedd i bawb sydd yn hoffi cynnyrch bwyd o ansawdd uchel i gwrdd a siarad gyda’r cynhyrchwyr bwyd crefftus.  Pan fyddwch yn siarad â'r cynhyrchwyr, y peth cyntaf sy'n dod ar draws yw eu brwdfrydedd a'u gwybodaeth, p'un a yw'n hufen llaeth gafr, samosas neu fwyd môr, cig eidion corn hir neu sudd afal, mae popeth wedi cael ei wneud gan bobl sy'n teimlo'n angerddol am ansawdd a phroses y cynnyrch maent yn eu gwneud.

Llawrllwythio
Math o ffeil Dogfen Maint ffeil
pdf Ffurflen Gais ar gyfer Gŵyl Bwyd a Diod Castell-nedd 2019
567 KB