'Safe and Well' CNPT

Sefydlwyd Gwasanaeth 'Safe and Well' CNPT ar ddechrau cychwyniad Coronafeirws i gynorthwyo preswylwyr a oedd yn gwarchod nad oedd ganddynt neb i'w helpu gyda thasgau byw dyddiol megis siopa a chasglu meddyginiaethau.

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y bydd yn rhewi’r trefniadau gwarchod o 16 Awst.

Blychau bwyd

Bydd y gwasanaeth yn helpu'r rheini sy'n derbyn danfoniadau bwyd dan gynllun Llywodraeth Cymru i wneud trefniadau amgen cyn 16 Awst pan ddaw'r gwasanaeth dosbarthu bwyd i ben. Bydd y gefnogaeth yn cynnwys:

• Annog preswylwyr i ddychwelyd i'r ffordd roedden nhw'n siopa cyn cychwyniad Coronafeirws, os yw'n ddiogel ac yn rhesymol i wneud hynny. Gallai hyn gynnwys darparu cyngor ar bryd mae'r siopau ar eu tawelaf neu wneud y daith gyntaf i'r siop gyda gwirfoddolwr cefnogi.

• Cysylltu preswylwyr â busnesau lleol sy'n cynnig gwasanaeth dosbarthu.

• Annog preswylwyr sy'n gallu siopa ar-lein i ddefnyddio'r opsiynau cynyddol ar gyfer dosbarthu neu wasanaethau clicio a chasglu a gynigir bellach gan archfarchnadoedd a busnesau lleol eraill

• Cysylltu pobl y mae angen cefnogaeth barhaus arnynt â sefydliad lleol ag enw da sy'n gallu darparu cefnogaeth tymor hwy.

Meddyginiaeth a chymorth gyda thasgau dyddiol

Bydd y gwasanaeth hefyd yn helpu preswylwyr sy'n derbyn mathau eraill o gefnogaeth, megis casglu meddyginiaethau, i allu ymdopi â thasgau dyddiol yn annibynnol neu wneud cynlluniau ar gyfer cefnogaeth barhaus lle bo'i hangen.

Am ragor o wybodaeth, ffoniwch 01639 686868

Gwirfoddolwyr

Sefydlwyd Cynllun Gwirfoddolwyr 'Safe and Well' CNPT i bobl sy'n gallu rhoi o'u hamser i helpu pobl ddiamddiffyn y mae Coronafeirws wedi effeithio arnyn nhw.

*Sylwer – Mae’r cynllun ar gau ar hyn o bryd. Fodd bynnag, mae croeso i chi adael eich manylion drwy gwblhau ein ffurflen ar-lein a byddwn yn cysylltu â chi os ydym yn penderfynu ailagor y cynllun.

Gwirfoddolwch nawr