Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Gwasanaethau Oedolion

Rydym yn helpu pobl hŷn i barhau i fod yn annibynnol, gan fyw'n ddiogel ac yn gyfforddus yn eu cartrefi eu hunain.

Gwasanaethau plant a theuluoedd

Rydym yn gweithio gyda phlant mewn angen i sicrhau eu bod yn cael y cymorth priodol fel y gallant gyflawni eu potensial.

Iechyd Emosiynol a Lles Oedolion

Gymorth a gwasanaethau sydd ar gael i oedolion yn ystod Coronafeirws

Diogelu Oedolion/Plant

Diogelu Oedolion/Plant

Cefnogaeth ac Wybodaeth i Gofalwyr

Rydym yn gallu helpu os ydych yn ofalwr sy'n darparu gofal neu gefnogaeth.

Cymorth Allan o Oriau Gwaith

Cymorth Allan o Oriau Gwaith

Taliadau Uniongyrchol

Er mwyn galluogi pobl i drefnu gofal a gwasanaethau eu hunain yn hytrach na derbyn pecyn gofal a drefnwyd gan yr Awdurdod Lleol.

Taliad Arbennig Gweithwyr Gofal Cymdeithasol

Sut i hawlio'r taliad arbennig o £500 ar gyfer gweithwyr gofal cymdeithasol

Cwynion

Os ydych yn credu nad ydych wedi derbyn gwasanaeth da.

Cyngor ar Dai a Digartrefedd

Mae Gwasanaeth Opsiynau Tai y Cyngor yn darparu cyngor a chymorth tai