Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Gwasanaethau Oedolion

Rydym yn helpu pobl hŷn i barhau i fod yn annibynnol, gan fyw'n ddiogel ac yn gyfforddus yn eu cartrefi eu hunain.

Gwasanaethau plant a theuluoedd

Rydym yn gweithio gyda phlant mewn angen i sicrhau eu bod yn cael y cymorth priodol fel y gallant gyflawni eu potensial.

Gofalwyr

Rydym yn gallu helpu os ydych yn ofalwr sy'n darparu gofal neu gefnogaeth.

Diogelu Oedolion/Plant

Diogelu Oedolion/Plant

Cydlynwyr Ardaloedd Lleol

Mae Cydlynwyr Ardal Leol yn darparu cefnogaeth i bobl oherwydd eu hoedran, anabledd neu iechyd meddwl.

Cymorth Allan o Oriau Gwaith

Cymorth Allan o Oriau Gwaith

Taliad Arbennig Gweithwyr Gofal Cymdeithasol

Sut i hawlio'r taliad arbennig o £500 ar gyfer gweithwyr gofal cymdeithasol

Swyddi Gwag Cynorthwydd Personol

Y swyddi gwag CP gofal cymdeithasol presennol sydd ar gael yng Nghastell-nedd Port Talbot

Cwynion

Os ydych yn credu nad ydych wedi derbyn gwasanaeth da.

Swyddi cynorthwywyr personol (CP) ar gael

Mwy o wybodaeth am swyddi fel cynorthwywyr personol (CP) gofal cymdeithasol