Tai a Budd-daliadau

Budd-dal Tai a Chymorth Treth y Cyngor

Sut i hawlio budd-dal tai neu gymorth treth gyngor

Digartrefedd

Cymorth a chyngor tai, gwasanaeth opsiynau tai

Tai a Budd-daliadau / Strategaeth Tai a Digartrefedd

Sut yr ydym yn mynd i'r afael â'r gofynion a phroblemau tai ar draws CNPT

Gwasanaeth Adnewyddu ac Addasu

Grantiau cyfleusterau i'r anabl, Benthyciadau sector preifat, Ardaloedd Adnewyddu

Tai Castell Nedd Port Talbot

Gwybodaeth am lety rhent preifat a fforddiadwy

Hawliau Lles

Helpu pobl i hawlio'r budd-daliadau y mae ganddynt hawl iddynt

Lawrlwythwch Dogfennau Tai

Porwch y dogfennau i'w lawrlwytho

Dewis Cymru

Cyfeiriadur lleol o sefydliadau a gwasanaethau i gefnogi eich lles

Rhentu Doeth Cymru

Mae'n ofynnol i landlordiaid preifat gofrestru gyda Rhentu Doeth Cymru