Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Tai a Budd-daliadau

Budd-dal Tai a Chymorth Treth y Cyngor

Sut i hawlio budd-dal tai neu gymorth treth gyngor

Digartrefedd

Cymorth a chyngor tai, gwasanaeth opsiynau tai

Tai Cymdeithasol yng Nghastell-nedd Port Talbot

Tai Cymdeithasol yng Nghastell-nedd Port Talbot

Help gyda chostau byw

Gwybodaeth a chefnogaeth i helpu gyda chostau byw

Dewis Cymru

Cyfeiriadur lleol o sefydliadau a gwasanaethau i gefnogi eich lles

Cynllun Cymorth Tanwydd 2022/23

£100 Cynllun cymorth tanwydd gaeaf

Tai a Budd-daliadau / Strategaeth Tai a Digartrefedd

Sut yr ydym yn mynd i'r afael â'r gofynion a phroblemau tai ar draws CNPT

Gwasanaeth Adnewyddu ac Addasu

Grantiau cyfleusterau i'r anabl, Benthyciadau sector preifat, Ardaloedd Adnewyddu

Hawliau Lles

Helpu pobl i hawlio'r budd-daliadau y mae ganddynt hawl iddynt