Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Llyfrgelloedd

Nid ydy Llyfrgelloedd Castell-Nedd Port Talbot yn bellach ofyn am ddirwyon ar lyfrau hwyr. Mae hyn yn sicrhau bod gan bawb fynediad a llyfrau llyfrgell, sef ein prif bwrpas fel gwasanaeth llyfrgell gyhoeddus. Plîs ddarllenwch y tudalen Cwestiynau Cyffredin.

Argraffu Wi-Fi

Gwasanaeth argraffu Wi-Fi mewn ein llyfrgellau

Adnewyddu eich llyfr

Adnewyddu llyfrau ac eitemau eraill nawr

Dod o hyd i’ch llyfrgell leol

Dod o hyd i’ch llyfrgell agosaf a’r amserau agor

mewngofnodi i'ch cyfrif

Chwiliwch ein catalog ar-lein a mewngofnodwch i Ancestry gartref

Eich Llyfrgell Ddigidol

Gall aelodau’r llyfrgell lawrlwytho e-lyfrau am ddim

Ymuno â’r llyfrgell

Ymunwch â’r llyfrgell a dechrau benthyca o unrhyw lyfrgell yng Nghastell-nedd Port Talbot

Gwasanaeth Llyfrgell Gartref a Llyfrgell Deithiol

Methu ymweld â'ch llyfrgell leol? Gadewch i ni ddod â'r llyfrgell atoch chi.

Plant, pobl ifanc a ysgolion

Darganfyddwch beth all ein llyfrgelloedd gynnig i blant a phobl ifanc

Cyfeirio a Hanes Teulu

Chwiliwch eich hanes teulu

Gwasanaethau a Ffïoedd

Cewch wybod am newidiadau i’r system gadw, llyfrau hwyr a mwy

Beth gallaf ei fenthyca?

Fel aelod o’r llyfrgell gallwch fenthyca amrywiaeth o eitemau o’n llyfrgelloedd

Gwasanaeth Llyfrgell ac Adnoddau Addysg

Rydyn ni’n darparu ar gyfer eich holl ofynion o ran adnoddau ysgol