Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Llyfrgelloedd

Mae pob Llyfrgell CNPT bellach wedi ailagor, gyda slotiau cyfrifiaduron 2 awr unwaith eto ar gael ar gyfer trefnu ymlaen llaw a galw heibio. I gael manylion am oriau agor eich llyfrgell leol, edrychwch ar eu tudalen we unigol
Diweddariad Diweddaraf

Y gwasanaethau rydyn ni'n eu cynnnig ar hyn o bryd yn ein cangennau

Adnewyddu eich llyfr

Adnewyddu llyfrau ac eitemau eraill nawr

Dod o hyd i’ch llyfrgell leol

Dod o hyd i’ch llyfrgell agosaf a’r amserau agor

mewngofnodi i'ch cyfrif

Chwiliwch ein catalog ar-lein a mewngofnodwch i Ancestry gartref

Eich Llyfrgell Ddigidol

Gall aelodau’r llyfrgell lawrlwytho e-lyfrau am ddim

Ymuno â’r llyfrgell

Ymunwch â’r llyfrgell a dechrau benthyca o unrhyw lyfrgell yng Nghastell-nedd Port Talbot

Yn dod â'r Llyfrgell atoch chi

Methu ymweld â'ch llyfrgell leol? Gadewch i ni ddod â'r llyfrgell atoch chi.

Plant, pobl ifanc a ysgolion

Darganfyddwch beth all ein llyfrgelloedd gynnig i blant a phobl ifanc

Cyfeirio a Hanes Teulu

Chwiliwch eich hanes teulu