Llyfrgelloedd

Mae holl lyfrgelloedd Castell-nedd Port Talbot bellach ar agor gyda mynediad cyfyngedig.

Yr hyn yr ydym yn ei gynnig ar hyn o bryd

Y gwasanaethau rydyn ni'n eu cynnnig ar hyn o bryd yn ein cangennau

Gwasanaeth Galw a Chasglu

Archebu a chasglu eitemau llyfrgell

Dod o hyd i’ch llyfrgell leol

Dod o hyd i’ch llyfrgell agosaf a’r amserau agor

Chwilio am lyfr

Chwilio ein catalog ar-lein a chadw’r eitem rydych ei heisiau

eLyfrau a eLyfrau Sain

Gall aelodau’r llyfrgell lawrlwytho e-lyfrau am ddim

Ymuno â’r llyfrgell

Ymunwch â’r llyfrgell a dechrau benthyca o unrhyw lyfrgell yng Nghastell-nedd Port Talbot

Gweithgareddau Ar-lein

gweithgareddau ac adnoddau

Yn dod â'r Llyfrgell atoch chi

Methu ymweld â'ch llyfrgell leol? Gadewch i ni ddod â'r llyfrgell atoch chi.

Plant, pobl ifanc a ysgolion

Darganfyddwch beth all ein llyfrgelloedd gynnig i blant a phobl ifanc