Llyfrgelloedd

Mae holl lyfrgelloedd CNPT ar agor i'r cyhoedd (ar oriau llai) yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru. Byddwch yn gallu dewis eich llyfrau eich hun a chael mynediad at ein cyfrifiadur cyhoeddus (rhaid archebu cyfrifiaduron personol ymlaen llaw cyn cyrraedd).

Bydd Llyfrgelloedd NPT yn symud ein cylchgronau digidol o RBdigital i OverDrive trwy'r ap Libby ar 6 Ebrill 2021. Am fwy o wybodaeth, a sut i arwain, gweler ein tudalen Llyfrgell Ddigidol.

Yr hyn yr ydym yn ei gynnig ar hyn o bryd

Y gwasanaethau rydyn ni'n eu cynnnig ar hyn o bryd yn ein cangennau

Adnewyddu eich llyfr

Adnewyddu llyfrau ac eitemau eraill nawr

Dod o hyd i’ch llyfrgell leol

Dod o hyd i’ch llyfrgell agosaf a’r amserau agor

mewngofnodi i'ch cyfrif

Chwiliwch ein catalog ar-lein a mewngofnodwch i Ancestry gartref

Eich Llyfrgell Ddigidol

Gall aelodau’r llyfrgell lawrlwytho e-lyfrau am ddim

Ymuno â’r llyfrgell

Ymunwch â’r llyfrgell a dechrau benthyca o unrhyw lyfrgell yng Nghastell-nedd Port Talbot

Gweithgareddau Ar-lein

gweithgareddau ac adnoddau

Yn dod â'r Llyfrgell atoch chi

Methu ymweld â'ch llyfrgell leol? Gadewch i ni ddod â'r llyfrgell atoch chi.

Plant, pobl ifanc a ysgolion

Darganfyddwch beth all ein llyfrgelloedd gynnig i blant a phobl ifanc