Llyfrgelloedd

Yn unol â chyfyngiadau Llywodraeth Cymru holl Lyfrgelloedd Castell-nedd Port Talbot ar agor yn cynnig gwasanaeth galw a chasglu yn unig, ynghyd â llyfrgell symudol a gwasanaethau dosbarthu cartrefi.  Am fwy o wybodaeth ewch i'r tudalen Galw a Chasglu.

Mae NPTLibraries bellach yn cynnig Pressreader fel rhan o'n pecyn o e-adnoddau. Mae PressReader yn caniatáu mynediad i dros 7,000 o bapurau newydd a chylchgronau digidol y DU a rhyngwladol am ddim. Am fwy o wybodaeth, a sut i arwain, gweler ein tudalen Llyfrgell Ddigidol.
Gwasanaeth Galw a Chasglu

Archebu a chasglu eitemau llyfrgell

Adnewyddu eich llyfr

Adnewyddu llyfrau ac eitemau eraill nawr

Dod o hyd i’ch llyfrgell leol

Dod o hyd i’ch llyfrgell agosaf a’r amserau agor

Chwilio am lyfr

Chwilio ein catalog ar-lein a chadw’r eitem rydych ei heisiau

Eich Llyfrgell Ddigidol

Gall aelodau’r llyfrgell lawrlwytho e-lyfrau am ddim

Ymuno â’r llyfrgell

Ymunwch â’r llyfrgell a dechrau benthyca o unrhyw lyfrgell yng Nghastell-nedd Port Talbot

Gweithgareddau Ar-lein

gweithgareddau ac adnoddau

Yn dod â'r Llyfrgell atoch chi

Methu ymweld â'ch llyfrgell leol? Gadewch i ni ddod â'r llyfrgell atoch chi.

Plant, pobl ifanc a ysgolion

Darganfyddwch beth all ein llyfrgelloedd gynnig i blant a phobl ifanc