Llyfrgelloedd

Mae tair prif lyfrgell Castell-nedd Port Talbot (Castell-nedd, Pontardawe a Port Talbot) yn ailagor ddydd Llun, Mehefin 22ain gyda gwasanaeth cyfyngedig “Galw a Chasglu” sy'n caniatáu i ddefnyddwyr archebu a chasglu llyfrau trwy apwyntiad. Mwy o fanylion
Adnewyddu eich llyfr

Adnewyddu llyfrau ac eitemau eraill nawr

Dod o hyd i’ch llyfrgell leol

Dod o hyd i’ch llyfrgell agosaf a’r amserau agor

Chwilio am lyfr

Chwilio ein catalog ar-lein a chadw’r eitem rydych ei heisiau

eLyfrau a eLyfrau Sain

Gall aelodau’r llyfrgell lawrlwytho e-lyfrau am ddim

Ymuno â’r llyfrgell

Ymunwch â’r llyfrgell a dechrau benthyca o unrhyw lyfrgell yng Nghastell-nedd Port Talbot

Gweithgareddau Ar-lein

gweithgareddau ac adnoddau tra ein bod ar gau

Cyfeirio a Hanes Teulu

Chwiliwch eich hanes teulu

Yn dod â'r Llyfrgell atoch chi

Methu ymweld â'ch llyfrgell leol? Gadewch i ni ddod â'r llyfrgell atoch chi.

Plant a Llyfrgelloedd

Darganfyddwch beth all ein llyfrgelloedd gynnig i blant a phobl ifanc