Llyfrgelloedd

Anfonwyd e-bost prawf allan neithiwr trwy gamgymeriad.  Os cawsoch eich cynghori bod archeb yn barod I’w chasglu neu fod eitemau sydd ar fenthyg bron yn ddyledus I’w dychwelyd ac nid oes gennych y naill na’r llall, anwybyddwch yr e-bost.  Efallai bod rhai cwsmeriaid wedi derbyn hyn trwy gamgymeriad.  Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra a achosir.  Am wybodaeth bellach cysylltwch a’ch llyfrgell.