Gwastraff a Ailgylchu

Oherwydd prinder staff o ganlyniad i'r achosion o goronafeirws, rhydym yn blaenoriaethu casgliadau ymyl y ffordd dros wasanaethau gwastraff eraill.

Byddwch yn amyneddgar gyda ni, oherwydd bod staff anghyfarwydd yn gweithio ar rhai rowndiau rhydym yn profi ychydig o oedi ac ychydig o gasgliadau a gollwyd.

Gallwch barhau i archebu biniau, bagiau a blychau newydd, yn ogystal â dweud wrthym am gasgliadau a gollwyd ar-lein, ond efallai y bydd yn cymryd mwy o amser i ni eu dosbarthu, ac efallai na fydd yn bosibl i ni ddychwelyd atoch ym mhob achos ar gyfer casgliadau a gollwyd.

Mae ein tîm ailgylchu yma i gynnig cyngor ar sut i ailgylchu mwy o'ch gwastraff os hoffech gael rhywfaint o help.

 

Casglu Eitemau Swmpus

Eitemau rydym yn casglu yn cynnwys celfi, setiau teledu ac oergelloedd

Archebu Offer Ailglychu

Archebu biniau newydd ac offer ailgylchu ar-lein

Dod o hyd i'ch diwrnod bin

Gwirio dyddiad nesaf eich casgliad ailgylchu a bin

Canolfannau Ailgylchu

Gael gwared a eich eitemau yn eich canolfan ailgylchu agosaf

Arweiniad i Ailgylchu

Pa ddeunyddiau y gellir eu hailgylchu a ble maent yn mynd

Trwydded Van

Cael caniatad i gymryd gwastraff i'r tip

Adrodd am gasgliad o gollwyd

Sut i adrodd am gasgliad a gollwyd

Ailgylchu Tecstilau

From 1 March, we no longer collect textiles at the kerbside

Gwastraff Gardd

Gweld gwybodaeth am y cynllun ailgylchu gwastraff gardd newydd