Gwastraff a Ailgylchu

Rydym wedi rhedeg allan o fagiau hesian gwyn ar gyfer plastig ac yn aros i gael stoc newydd.

Yn y cyfamser, os gofynnwch am fag i'w ailgylchu plastig byddwch yn cael eich gadael un cardbord i'w ddefnyddio yn lle.
Canolfannau Ailgylchu

Gael gwared a eich eitemau yn eich canolfan ailgylchu agosaf

Archebu Offer Ailglychu

Archebu biniau newydd ac offer ailgylchu ar-lein

Trwydded Van

Cael caniatad i gymryd gwastraff i'r tip

Adrodd am gasgliad o gollwyd

Sut i adrodd am gasgliad a gollwyd

Dod o hyd i'ch diwrnod bin

Gwirio dyddiad nesaf eich casgliad ailgylchu a bin

Casglu Eitemau Swmpus

Eitemau rydym yn casglu yn cynnwys celfi, setiau teledu ac oergelloedd

Arweiniad i Ailgylchu

Pa ddeunyddiau y gellir eu hailgylchu a ble maent yn mynd

Gwastraff Gardd

Gweld gwybodaeth am y cynllun ailgylchu gwastraff gardd newydd

Cyfyngiad Gwastraff

O Ebrill 1af byddwn ni gweithredu a gorfodi ein polisi gwastraff ochr newydd