Gwastraff a Ailgylchu

Casglu Eitemau Swmpus

Eitemau rydym yn casglu yn cynnwys celfi, setiau teledu ac oergelloedd

Archebu Offer Ailglychu

Archebu biniau newydd ac offer ailgylchu ar-lein

Dod o hyd i'ch diwrnod bin

Gwirio dyddiad nesaf eich casgliad ailgylchu a bin

Canolfannau Ailgylchu

Gael gwared a eich eitemau yn eich canolfan ailgylchu agosaf

Arweiniad i Ailgylchu

Pa ddeunyddiau y gellir eu hailgylchu a ble maent yn mynd

Trwydded Van

Cael caniatad i gymryd gwastraff i'r tip

Adrodd am gasgliad o gollwyd

Sut i adrodd am gasgliad a gollwyd

Gwastraff Gardd

Gweld gwybodaeth am y cynllun ailgylchu gwastraff gardd newydd

Cyfyngiad Gwastraff

O Ebrill 1af byddwn ni gweithredu a gorfodi ein polisi gwastraff ochr newydd