Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Gwastraff a Ailgylchu

Ar hyn o bryd rydym allan o stoc o fagiau gwyn ar gyfer ailgylchu plastig a chardbord. Storiwch yr eitemau nes i ni dderbyn stoc newydd a ddisgwylir erbyn canol mis Gorffennaf. Gallwch hefyd fynd ag ailgylchu i'ch canolfan ailgylchu leol.  Mae'n ddrwg gennym am yr anghyfleustra a achoswyd.
Canolfannau Ailgylchu

Gael gwared a eich eitemau yn eich canolfan ailgylchu agosaf

Dod o hyd i'ch diwrnod bin

Gwirio dyddiad nesaf eich casgliad ailgylchu a bin

Archebu Offer Ailglychu

Archebu biniau newydd ac offer ailgylchu ar-lein

Casglu Eitemau Swmpus

Eitemau rydym yn casglu yn cynnwys celfi, setiau teledu ac oergelloedd

Arweiniad i Ailgylchu

Pa ddeunyddiau y gellir eu hailgylchu a ble maent yn mynd

Adrodd am gasgliad o gollwyd

Sut i adrodd am gasgliad a gollwyd

Trwydded Van

Cael caniatad i gymryd gwastraff i'r tip

Ailgylchu Tecstilau

We no longer collect textiles at the kerbside

Siop Ailddefnyddio, Llansawel

Siop Ailddefnyddio