Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Gwastraff a Ailgylchu

Oherwydd prinder staff o ganlyniad i'r achosion o goronafeirws, rhydym yn blaenoriaethu casgliadau ymyl y ffordd dros wasanaethau gwastraff eraill.

Byddwch yn amyneddgar gyda ni, oherwydd bod staff anghyfarwydd yn gweithio ar rhai rowndiau rhydym yn profi ychydig o oedi ac ychydig o gasgliadau a gollwyd.

Gallwch barhau i archebu biniau, bagiau a blychau newydd, yn ogystal â dweud wrthym am gasgliadau a gollwyd ar-lein, ond efallai y bydd yn cymryd mwy o amser i ni eu dosbarthu, ac efallai na fydd yn bosibl i ni ddychwelyd atoch ym mhob achos ar gyfer casgliadau a gollwyd.Nid oes angen cysylltu â ni eto.

Mae ein tîm ailgylchu yma i gynnig cyngor ar sut i ailgylchu mwy o'ch gwastraff os hoffech gael rhywfaint o help.
Canolfannau Ailgylchu

Gael gwared a eich eitemau yn eich canolfan ailgylchu agosaf

Dod o hyd i'ch diwrnod bin

Gwirio dyddiad nesaf eich casgliad ailgylchu a bin

Archebu Offer Ailglychu

Archebu biniau newydd ac offer ailgylchu ar-lein

Casglu Eitemau Swmpus

Eitemau rydym yn casglu yn cynnwys celfi, setiau teledu ac oergelloedd

Beth sy’n mynd ble R+?

Pa ddeunyddiau y gellir eu hailgylchu a ble maent yn mynd

Adrodd am gasgliad o gollwyd

Sut i adrodd am gasgliad a gollwyd

Trwydded Van

Cael caniatad i gymryd gwastraff i'r tip

Siop Ailddefnyddio, Llansawel

Siop Ailddefnyddio

Casgliadau Gwyliau'r Banc

Dyddiadau casglu dros Gwyliau'r banc