Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Biniau ac Ailgylchu

Dod o hyd i'ch diwrnod bin

Gwirio dyddiad nesaf eich casgliad ailgylchu a bin

Archebu Offer Ailglychu

Archebu biniau newydd ac offer ailgylchu ar-lein

Canolfannau Ailgylchu

Gael gwared a eich eitemau yn eich canolfan ailgylchu agosaf

Casgliadau Cewynnau Untro a Gwastraff Anymataliaeth

A new scheme to collect nappies and other Absorbent Hygiene Products

Yr hyn y gallwch ei ailgylchu

Darganfyddwch beth allwch ac na allwch ei ailgylchu fel rhan o'n gwasanaeth ailgylchu

Casglu Eitemau Swmpus

Eitemau rydym yn casglu yn cynnwys celfi, setiau teledu ac oergelloedd

Adrodd am gasgliad o gollwyd

Sut i adrodd am gasgliad a gollwyd

Trwydded Van

Cael caniatad i gymryd gwastraff i'r tip

Siop Ailddefnyddio, Llansawel

Siop Ailddefnyddio