Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Biniau ac Ailgylchu

Oherwydd prinder staff o ganlyniad i'r achosion o goronafeirws, rhydym yn blaenoriaethu casgliadau ymyl y ffordd dros wasanaethau gwastraff eraill.

Byddwch yn amyneddgar gyda ni, oherwydd bod staff anghyfarwydd yn gweithio ar rhai rowndiau rhydym yn profi ychydig o oedi ac ychydig o gasgliadau a gollwyd.

Gallwch barhau i archebu biniau, bagiau a blychau newydd, yn ogystal â dweud wrthym am gasgliadau a gollwyd ar-lein, ond efallai y bydd yn cymryd mwy o amser i ni eu dosbarthu, ac efallai na fydd yn bosibl i ni ddychwelyd atoch ym mhob achos ar gyfer casgliadau a gollwyd. Nid oes angen cysylltu â ni eto.

Mae ein tîm ailgylchu yma i gynnig cyngor ar sut i ailgylchu mwy o'ch gwastraff os hoffech gael rhywfaint o help.
Archebu Offer Ailglychu

Archebu biniau newydd ac offer ailgylchu ar-lein

Canolfannau Ailgylchu

Gael gwared a eich eitemau yn eich canolfan ailgylchu agosaf

Dod o hyd i'ch diwrnod bin

Gwirio dyddiad nesaf eich casgliad ailgylchu a bin

Casgliadau Gwyliau'r Banc

Nid oes unrhyw newidiadau i'r casgliadau ar gyfer Jiwbilî Platinwm y Frenhines

Yr hyn y gallwch ei ailgylchu

Darganfyddwch beth allwch ac na allwch ei ailgylchu fel rhan o'n gwasanaeth ailgylchu

Casglu Eitemau Swmpus

Eitemau rydym yn casglu yn cynnwys celfi, setiau teledu ac oergelloedd

Adrodd am gasgliad o gollwyd

Sut i adrodd am gasgliad a gollwyd

Trwydded Van

Cael caniatad i gymryd gwastraff i'r tip

Siop Ailddefnyddio, Llansawel

Siop Ailddefnyddio