Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Ffoniwch ni

Mae prif rhifau cyswllt ar gyfer y Cyngor yn cael eu harddangos isod.

Cofiwch ei bod yn rhatach i gysylltu â ni ar-lein.

Mae'r gwasanaethau canlynol nawr ar gael ar-lein:

Gwasanaeth Rhif Ffon
Gwasanaethau Cymdeithasol i Oedolion (Gateway) (01639) 686 802
Budd-daliadau - help gyda Tai a Threth y Cyngor (Castell-nedd a Chymoedd) (01639) 686 838
Budd-daliadau - help gyda Tai a Threth y Cyngor (Port Talbot) (01639) 763 454
Gwasanaethau Cymdeithasol Plant (01639) 686 803

Treth y Cyngor (ar gyfer ymholiadau ar symud cyfeiriad, gostyngiadau, eithriadau)

Gwasanaethau cysylltiedig ar-lein:

(01639) 686 188
Adennill Treth y Cyngor (ar gyfer ymholiadau ar nodiadau atgoffa, hysbysiadau terfynol, gwysion) (01639) 686 986
Gorfodaeth Treth y Cyngor (ar gyfer ymholiadau ar beilïaid, ymlyniad enillion/ buddiannau (01639) 686 989

Ymholiadau cyffredinol

Gwasanaethau cysylltiedig ar-lein:

(01639) 686868
Parc Gwledig Margam (01639) 881 635

Rheoli plâu

Gwasanaethau cysylltiedig ar-lein:

 (01639) 686868

Cynllunio

Tîm Cynllunio'r Gorllewin

Tîm Cynllunio'r Dwyrain

Tîm Gorfodi Cynllunio

Gwasanaethau cysylltiedig ar-lein

 

(01639) 686777

(01639) 686776

(01639) 686779

Theatr y Dywysoges Frenhinol (01639) 763 214

Sbwriel ac ailgylchu

Gwasanaethau cysylltiedig ar-lein:

(01639) 686 868

Oriau agor ar gyfer ymholiadau ffôn yw dydd Llun i ddydd Iau  8:30yb - 5:00yp  a Dydd Gwener 8:30yb - 4:30yp.

Byddwch yn ymwybodol y gall galwadau i'n canolfan gyswllt cael ei recordio at ddibenion hyfforddi.

Y tu allan i'r oriau hyn ac yn ystod gwyliau cyhoeddus, mae'r rhifau argyfwng canlynol hefyd ar gael:

Argyfyngau gyda'r nos, ar benwythnosau neu yn ystod gwyliau'r

Gwasanaeth Rhif Ffon
Gwasanaethau Cymdeithasol (gan gynnwys amddiffyn plant) (01639) 895 455
Argyfyngau eraill (01639) 686 868