Llyfrgell Cwmafan

Amserau Agor

Ar gyfer gweithredu gwasanaeth Galw a Chasglu newydd y llyfrgell, bydd llyfrgell Cwmavon yn agor:

Dydd Llun, dydd Mawrth, dydd Mercher, dydd Gwener: 10yb-12yp a 2yp-4yp

Dydd Sadwrn: 10yb-12yp

Sylwch, mae'r amseroedd agor hyn ar gyfer cwsmeriaid galw a chasglu. Peidiwch â dod i'r llyfrgell heb apwyntiad i gasglu llyfrau. Nid oes mynediad i'r llyfrgell o hyd ar gyfer yr holl gyfleusterau eraill
Cyfarwyddiadau i SA12 9DF
Llyfrgell Cwmafan
Heol Depot, Cwmafan Port Talbot Castell-nedd Port Talbot SA12 9DF pref
(01639) 896 532 (01639) 896 532 voice +441639896532
(01639) 896 532 fax +441639896532

Cyfleusterau

 • 7 cyfrifiadur gyda mynediad i’r rhyngrwyd
 • Casgliad o lyfrau ffuglen a ffeithiol
 • Llyfrau llafar a llyfrau print bras ar gael
 • Llogi DVDs
 • WiFi 
 • Amser cân a rhigwm Dechrau Da
 • Llun-gopïwr
 • Cyfleusterau Arddangos
 • Toiled i bobl anabl
 • Mae'r Cymhorthfa Cynghorwyr trwy apwyntiad
 • Noson Ffilmiau Misol

Digwyddiadau Rheolaidd yn y llyfrgell:

Sesiwn Dyddiad Amser
dosbarth celf dydd Mercher 2.00-4.00yp
Bore Coffi Macmillan Dydd Gwener olaf y mis 10.00 yb - 12.00 yp
Grwp Darllen Dydd Llun 1af y Mis 6.00 yb
Crefft a coffi dydd Mercher 10.00-12.00
Slimminig World dydd Gwener 5.00 yp