Llyfrgell Cwmafan

cwmafan library

Llyfrgell Cwmafan
Heol Depot,
Cwmafan Port Talbot Castell-nedd Port Talbot SA12 9DF pref
(01639) 896 532 (01639) 896 532 voice +441639896532
(01639) 896 532 fax +441639896532

Amserau Agor

Dydd Bore Prynhawn
Dydd Llun 10.00 – 12.30 2.00 – 5.30
Dydd Mawrth Ar Gau 2.00 – 5.30
Dydd Mercher 10.00 – 12.30 2.00 - 5.30
Dydd Iau Ar Gau Ar Gau
Dydd Gwener 9.30 – 1.00 2.00 – 5.30
Dydd Sadwrn 10.00 – 12.30 Ar Gau

cwmafan library2Cwmafan Librarycwmafan junior library

Cyfleusterau

 • 7 cyfrifiadur gyda mynediad i’r rhyngrwyd
 • Casgliad o lyfrau ffuglen a ffeithiol
 • Llyfrau llafar a llyfrau print bras ar gael
 • Llogi DVDs
 • WiFi
 • Grwp Darllen 
 • Amser cân a rhigwm Dechrau Da
 • Llun-gopïwr
 • Cyfleusterau Arddangos
 • Dosbarth Cyfrifiadur
 • Toiled i bobl anabl
 • Mae'r Cymhorthfa Cynghorwyr yno ar ddydd Sadwrn cyntaf bob mis ac eithrio Awst a Ionawr.
 • Noson Ffilmiau Misol

Digwyddiadau Rheolaidd yn y llyfrgell:

Sesiwn Dyddiad Amser
Learn Direct - dosbarth cyfrifiadur Bob dydd Llun 10.00 yb - 12.00 yp
Bore Coffi Macmillan Dydd Gwener olaf y mis 10.00 yb - 12.00 yp
Grwp Darllen Dydd Llun 1af y Mis 6.00 yb