Llyfrgell Port Talbot

Llyfrgell Port Talbot
Llawr 1af, Canolfan Siopa Aberafan Port Talbot Castell-nedd Port Talbot SA13 1PB pref
(01639) 763 490 (01639) 763 490 voice +441639763490
(01639) 763 489 fax +441639763489

Amserau Agor

Dydd Time
Dydd Llun 9.00 - 5.30
Dydd Mawrth 9.00 - 5.30
Dydd Mercher 9.00 - 5.30
Dydd Iau 9.00 - 5.30
Dydd Gwener 9.00 - 5.30
Dydd Sadwrn 9.00 - 4.30

Cyfleusterau

 • 20 o gyfrifiaduron gyda mynediad i'r rhyngrwyd
 • Llun-gopïwr du a lliw
 • Pwynt Mynediad Archifau
 • Robotron ar gyfer defnyddwyr â nam ar y golwg
 • Toiled i bobl anabl
 • Cyfleusterau arddangos 
 • Casgliadau Cerddoriaeth a DVD i'w hurio
 • Llyfrgell Astudiaethau Lleol
 • Cyswllt Gwybodaeth Cynulliad Cenedlaethol Cymru
 • Casgliadau aml-ddiwylliannol i Oedolion ac Iau
 • Llyfrau ar gasgliad Presgripsiwn
 • Casgliad o lyfrau darllen cyflym
 • Casgliad Dechrau Da
 • Casgliad mawr o lyfrau i pobl ifanc
 • Mynediad i'r anabl trwy lifft y ganolfan siopa
 • Grŵp Darllen
 • WiFi