Llyfrgell Sandfields

Cyfarwyddiadau i SA12 6TG
Llyfrgell Sandfields
Heol Treforys, Sandfields Sandfields Castell-nedd Port Talbot SA12 6TG pref
(01639) 883 616 (01639) 883 616 voice +441639883616
(01639) 883 616 fax +441639883616

Amserau Agor

Dydd Bore Prynhawn
Dydd Llun 9.30 - 12.30 2.00 – 5.00
Dydd Mawrth 9.30 - 12.30 2.00 – 5.30
Dydd Mercher 9.30 - 12.30 2.00 – 5.30
Dydd Iau 9.30 - 12.30 2.00 – 5.30
Dydd Gwener 9.30 - 12.30 2.00 – 5.30
Dydd Sadwrn 9.30 - 12.30 Ar Gau

Cyfleusterau

 • Llun-gopïwr
 • Casgliadau DVD a Fideo i'w hurio
 • Ystafell hyfforddi i'w llogi
 • Grwp darllen
 • Grwp darllen ar-lein (Gweler y daflen am fwy o fanylion)
 • Sesiwn hanes teulu - Dydd Iau 2 p.m.-4 p.m (amser tymor yn unig)
 • Casgliad o lyfrau ffuglen a ffeithiol
 • Llyfrau llafar a llyfrau print bras ar gael
 • 10 cyfrifiadur gyda mynediad i’r rhyngrwyd
 • Rhad ac am ddim WiFi
 • Gweithgareddau ar ôl ysgol a mynediad am ddim i gyfrifiaduron ar gyfer gwaith  cartref

Digwyddiadau Rheolaidd yn y llyfrgell:

Sesiwn Dyddiad Amser
 Bore coffi Macmillan  Dydd Mawrth 1af bob mis 10-12.00
 Natty Knitters  Bob dydd Mawrth 2.30-4.30 yp 
 Grwp darllen  Dydd Mercher 1af bob mis 10.30-12.00 
 Bore coffi cymunedol Bob dydd Iau  10-12.00 
 Sesiwn cymorth TG Bob dydd Iau  10-12.00 
 Tylino babi Bob dydd Gwener  9.30-10.30 
 Can a rhigwm Bob dydd Gwener (amser tymor yn unig) 10.30-11.00
 Aros a chwarae Bob dydd Gwener 11-12.00
 Clwb gwyddbwyll Bob dydd Sadwrn  9.30-11.00
 Clwb celf plant Bob dydd Sadwrn  9.30-12.00