Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Rheoli Adeiladu

Rydym yn gyfrifol am reoli datblygiadau adeiladu er mwyn sicrhau bod safonau iechyd a diogelwch yn cael eu cyflawni mewn adeiladu a dulliau dianc ac i sicrhau bod safonau gofynnol yn cael eu cyflawni mewn effeithlonrwydd ynni a mynediad ar gyfer yr anabl .
 

Gymeradwyaeth Rheoliadau Adeiladu

Cael gwybod os ydych angen cymeradwyaeth rheoliadau adeiladu

Gwneud cais am reoliadau adeiladu

Mae gwahanol geisiadau yn dibynnu ar y gwaith yr ydych yn ei wneud

Ffi Adeiladu Rheoli

Cael gwybod sut i dalu eich ffioedd rheoli adeiladu

Cais am Archwiliad Adeilad

Mae ein swyddogion yn cynnal archwiliadau safle o waith ar y gweill

Cysylltwch a'r adran Rheoli Adeiladu

Cysylltwch â ni neu gadael atborth i ni

Yr hyn a wnawn

Swyddogaethau eraill a gynhaliwyd gan Rheoli Adeiladu Awdurdodau Lleol